Ti kvůli tomu předali na krajském úřadě otevřený dopis, adresovaný Radě Ústeckého kraje, v němž ji vyzvali, aby v zájmu Ústeckého kraje požádala ústecké zastupitele o úpravu.

„Jsme přesvědčeni, že nejrozumnějším řešením je vymezit v územním plánu všechny zvažované varianty obchvatu jako územní rezervy,“ sdělil o tom David Daduč, člen strany. „Právě k takovým účelům územní rezervy existují,“ říká David Daduč.

Pokud totiž bude kraj chtít po důkladném posouzení všech variant začít s výstavbou obchvatu, územní rezervu bude možné v územním plánu bez problému změnit na veřejně prospěšnou stavbu.

U záměru výstavby obchvatu Strážek stále trvá hodnocení jeho vlivu na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Nedávno zveřejněná a doplněná dokumentace, k níž se právě teď může veřejnost vyjádřit, vyhodnocuje jako nejlepší ze tří zvažovaných variant obchvatu tu takzvaně superzápadní. Naproti tomu variantu západní, zakreslenou v aktuálním návrhu územního plánu naopak hodnotí jako nejhorší.

Kraj vs. magistrát

Rada kraje se bude dopisem zabývat 24. srpna. Podle Magdaleny Hanáčkové, mluvčí kraje, ale rada finální variantu zatím stejně nevybere. Uvedla to s odkazem na trvající lhůtu, během níž může veřejnost k EIA zaslat své připomínky. „V této lhůtě se vyjádří také Rada Ústeckého kraje,“ sdělila Hanáčková.

Rada města Ústí o Strážkách ještě nejednala. Jan Řeřicha (ODS), náměstek ústeckého primátora, k tomu uvedl, že nechce předjímat rozhodnutí rady, ale doufá ve vyjádření v tom smyslu, že si stavbu obchvatu ve Strážkách nepřejí.

„Vozidel tudy už neprojíždí tolik, aby to stavbu vyžadovalo a přitom tu už je sjezd z dálnice postaven. Pokud tam obchvat vznikne, obávám se, podobně jako lidé ze Strážek, s nimiž jsem o tom mluvil, že tu naopak dopravní zatížení vzroste,“ vysvětlil Řeřicha.

Hluk by pak byl slyšet až v Habrovicích. Všechna auta by se pak také mohla stahovat na křižovatku Petrovická – Sociální péče a pokračovat dál ulicí Sociální péče, tedy na úsek před Masarykovou nemocnicí, kolem učiliště, sídliště a tak dále. „Všem, kdo by cestovali z Německa, bychom vlastně postavili zkratku,“ dodal Řeřicha s tím, že by to zatížilo tisíce lidí.

Pro rodinné domky

Podle zelených teď hrozí, že bude buď kvůli územnímu plánu zvolena nejhorší varianta, anebo Ústecký kraj bude velmi draze vykupovat pozemky pro výstavbu superzápadní varianty, protože návrh územního plánu mění na zastavitelné plochy pro rodinné domy pozemky, kudy by silnice v tomto případě vedla. „Je ve veřejném zájmu předejít oběma špatným řešením,“ dodal Miroslav Florian, předseda ústeckých zelených.

Sami místní se zatím s variantami seznamují. Například Jana Matysová ze Zahradnictví Strážky si chce názor udělat až po důkladném seznámení s plány. „Já si uvědomuji, že pro zahradnictví je výhodné, když silnice povede přes ves, ale také přeci musím pochopit, že pro ostatní to není jednoduché,“ řekla nedávno Deníku.

Nejbližší termín vydání stavebního povolení je v roce 2013. Odhad stavebních nákladů dle varianty v územním plánu zatím činí 137 milionů korun bez DPH.