„Zítra ji budeme předávat panu primátorovi,“ potvrdil Vlastimil Križan. „Podepsalo ji sto patnáct lidí, nejsou to sice úplně všichni obyvatelé Strážek, ale drtivá většina dospělých ano,“ řekl s tím, že ve Strážkách a také Bánově, který pod Strážky spadá, žije celkem 190 obyvatel, včetně dětí.

Důvodem pro vznik petice se stalo vyjádření Jana Řeřichy, náměstka ústeckého primátora, který se vůči stavbě nové silnice vyjádřil odmítavě s tím, že by obchvat přilákal velké množství automobilů do ulice Sociální péče u Masarykovy nemocnice, jelikož silnice od Strážek na ní vyúsťuje.

Sám Řeřicha ale upozorňuje, že mluvil s několika lidmi ze Strážek, kteří mu tvrdili, že doprava je tu minimální a že tedy obchvat není potřeba.

„Těžko říci. Já si ale myslím, že úlohou samosprávy je zastávat názor většiny občanů. To je zatím vše, co k tomu mohu říci,“ uvedl Řeřicha.

Križan oproti tomu argumentuje citováním z dokumentace k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), jež podle něj výstavbu obchvatu naopak doporučuje. „Dokumentace vyhodnocuje současnou trasu silnice jako nevyhovující kvůli hluku, emisím a podobně.“

Silnice je totiž, mimo jiné, přivaděčem k dálnici D8 a EIA kvůli tomu řeší nárůst dopravy po otevření dálnice o zhruba 80 procent, spolu s nárůstem nákladní kamionové dopravy. Již dnes je na dálnici umístěna cedule, jež dopravu na silnici přes Strážky směřuje. Z toho podle místních vyplývá, že se doprava kolem Masarykovy nemocnice už nezvýší s tím, že by naopak obchvat mohl ulehčit Všebořické ulici.

Do boje o obchvat zasáhli i ústečtí Zelení, kteří poslali v tomto smyslu městské radě otevřený dopis. „Nejlépe by bylo, aby superzápadní varianta byla zahrnuta do vytvářeného územního plánu jako rezerva,“ uvedl k tomu Karel Nepraš, člen strany.

Strážky se nacházejí na nejkratší cestě z Ústí do Německa. To je také důvod, proč obec trpí zvýšenou dopravní zátěží a proč se ústecký kraj rozhodl ke stavbě obchvatu.

Jeho trasa v minulosti rozdělila Strážky na dva tábory. Kvůli tomu nechal kraj dokumentaci doplnit o nové varianty. „Obchvat je aktuálně posuzován ve čtyřech variantách,“ uvádí v dokumentaci EIA Jiří Starý a Pavel Majer s tím, že superzápadní varianta se zároveň jeví jako nejšetrnější k životnímu prostředí.

Místní ale poukazují, že protíná parcely, s nimiž nový územní plán počítá pro výstavbu rodinných domků. Proto se obávají, že tato varianta bude obětována.