Zastupitelé ODS nabídli ústy Jana Řeřichy, náměstka ústeckého primátora, odpůrcům stavby tunelů, jinou variantu. „Navrhli jsme, že to nebude v územním plánu (ÚP) uvedeno jako veřejně prospěšná stavba, ale pouze coby územní rezerva,“ potvrdil Řeřicha.

Má to prý být kompromis, jak dodržet termín schválení ÚP ke konci roku, nenavyšovat náklady na jeho zpracování a zároveň neznehodnotit majetek lidí, kteří zde bydlí. Také poukázal, že rezerva nepředstavuje žádnou stavební uzávěru, ani jiné omezení.

„Jak jsme uváděli již v červnu, nechceme, aby varianta s tunely znehodnocovala majetek občanů, to bylo naší prioritou a jedině cesta územní rezervy to umožňuje. Je to varianta, kterou budeme navrhovat, schůzky se zastupiteli ohledně tohoto návrhu mám sjednané na příští týden,“ vysvětlil.

Zároveň uvedl, že na schválení nového plánu čekají stovky lidí už od roku 2007, kdy zastupitelstvo odhlasovalo zpracování nového územního plánu. „Kvůli tomu nemohli dělat dílčí změny na svých domech, ani stavět další, nové. To se týká i desítek firem,“ dodal s tím, že územní rezervu lze využít jen provedením územní změny v době, kdy je stavba aktuální.

Jinými slovy, pokud se jednou někdo rozhodne, že tunely postaví, bude nutné schválit běžnou cestou změnu územního plánu, tedy bude potřebovat souhlas řadových občanů i zastupitelů.

Zástupci iniciativy Stop tunelům tím ale nadšeni nejsou. Například veterinář Jiří Král. „Je to jenom taková obezlička, na věci to v podstatě nemění vůbec nic. Cenu nemovitostí to sníží stejně. Není, co dodat.“

David Daduč, který se angažuje v boji za stavbu obchvatu Strážek a navrhl pro jednu z jeho variant právě vymezení územní rezervy v novém územním plánu, vysvětlil, že to neumožňuje vyvlastňovat ve veřejném zájmu majetek, který jinak veřejně prospěšné stavbě překáží. „Když se vymezí rezerva, musí se v územním plánu stanovit, co se na ní povoluje a co ne. Nesmí tam postavit nic, co by zhatilo záměr, pro nějž je územní rezerva vymezena, ale lze například opravovat, co tam už je.“

Co je územní rezerva?
Definice ze zákona: Vymezuje plochy a koridory, jejichž dosavadní využití nesmí být změněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil dané budoucí využití
Funkce v územním plánu: Podmínkou pro využití ploch územních rezerv je zpracování územních studií, jež prověří možnost využití pro daný účel