Je hloupá a destruktivní. Až takto ostrá vyjádření zaznívají na petici ústeckého Sdružení zdraví sportu a prosperity (SZSP), kterou strana, jež je součástí ústecké městské koalice, včera představila. Petice po vládě požaduje řešení problémů v romských lokalitách, například zpřísněním zákonů a vyplácení sociálních dávek. Včera odpoledne měla petice na internetu 145 podpisů.

Jeden z bodů požaduje i sebrání dotací neziskových organizacím, které v postižených lokalitách působí, což odborníky pobouřilo nejvíce. Předseda SZSP Zdeněk Kubec (na snímku) ovšem tvrdí, že tím strana myslí jen organizace, které se na problematice přiživují. Proto je prý petice označuje za takzvané „neziskové”.

Petici velmi ostře odsoudil třeba ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Podle něho sportovci jen pokračují v destruktivní sociální politice, kterou si vetkli do programu již před deseti lety.

„Návrhy, tak jak jsou formulovány, eskalují napětí v místě, neboť staví na lživých předpokladech, které předkládají jako nebezpečná fakta. Například zrušení sociálních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi by znamenalo hluboký propad desítek tisíc lidí, který by se brzy projevil na zvýšení kriminality a násilí na Ústecku,” prohlásil Šimáček.

Ředitel Programů sociální integrace Člověka v tísni Jan Černý tvrdí, že petice je tak hloupá, že se k ní ani nechce vyjadřovat.

Miroslav Dvořák, ředitel Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, která působí na několika místech Ústeckého kraje, Deníku řekl, že návrhy sportovců by přirovnal k problému lékaře, který má pacienta se zánětem slepého střeva.

„Když se rozhodne, že ho nebude operovat, tak pacient zemře,” prohlásil. Podle něho je problém ve vyloučených lokalitách faktem, se kterým je třeba něco dělat. Působení neziskových organizací pomáhá přispět ke zmírnění napětí. „Tím neříkám, že by se neměla posuzovat efektivita prostředků na ně vynaložených,” dodal.

Kubec tvrdí, že solidní sociální práci a organizace jejich strana samozřejmě podporuje. „Víme, že například Člověk v tísni a podobné organizace, jsou přesně těmi organizacemi, které konají vynikající práci v terénu a že bez jejich aktivit se nemůže nic posunout vpřed. Jejich místo na trhu v této oblasti je nenahraditelné. Jen ony dnes jediné konají, ony snižují kriminalitu a brání eskalaci napětí,” prohlásil.

Celé znění petice:

PETICE Strany Zdraví Sportu Prosperity (SZSP), určená vládě ČR


Nejsme extrémisté, nejsme rasisté, jsme vzdělaní lidé a sportovci. Nicméně poslední eskalující vývoj v České republice nás donutil k formulaci této PETICE. Petici organizujeme po řadě marných pokusů o řešení situace od otevřeného dopisu premiérovi po další neakceptované návrhy vyzývající vládní strany situaci řešit.

PETICE za okamžité ukončení morální, fyzické a finanční diskriminace všech, kteří dodržují zákony a pracují a to nepřizpůsobivými skupinami obyvatelstva, zejména cikánskou menšinou.
Vyzýváme vládu ČR k:

1. přijetí takových právních opatření, která ochrání na životě a majetku obyvatele ČR, kteří dodržují zákony, pracují a z jejichž daní je financován zdravotní a sociální systém

2. zavedení sady nových zákonů, které budou tvrdě a transparentně snižovat kriminalitu
(návrh sady principů efektivních zákonů máme připraven)

3. ukončení jakéhokoliv zvýhodňování všech menšin, zejména cikánské menšiny (finančně a před zákonem) na úkor ostatního obyvatelstva

4. zásadní změně parametrů ve vyplácení sociálních dávek a podpory v hmotné nouzi, které dnes umožňují celoživotní bezpracný parazitní styl života většině nepřizpůsobivých na účet majority

5. okamžitému zrušení veškeré státní podpory tzv. „neziskovým“ organizacím, které si ze zvýhodňování zejména cikánské menšiny udělaly skvělý byznys

6. převedení takto uspořených miliard ze sociálního systému a to z jedné třetiny na zvýšení důchodů těm, kteří celý život pracovali a žili spořádaným životem, a ze dvou třetin na mzdy státních zaměstnanců (policie, zdravotnictví, školství)

7. přípravě státní koncepce práce s nepřizpůsobivými, která by reflektovala body 1. – 5. této petice

Za Stranu Zdraví Sportu Prosperity:

Mgr. Zdeněk Kubec předseda SZSP
Mgr. Tomáš Jelínek místopředseda SZSP
MUDr. Blanka Vraspírová místopředsedkyně SZSP


Petici můžete podepsat na těchto webových stránkách: www.szsp.cz nebo na www.sportovci.info

PROSÍME VÁS – ŘEKNĚTE O NAŠÍ PETICI I SVÝM ZNÁMÝM

ČÍM VÍCE PODPISŮ NAŠE SPOLEČNÁ PETICE ZÍSKÁ, TÍM BUDEME MÍT VĚTŠÍ SÍLU V KOMUNIKACI S VLÁDOU, POSLANCI A SENÁTORY