V nich nepřímo vyzývá, aby se vyvarovali jakýchkoliv deklarací a požadavků na veřejnosti a směrem ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Deník má k dispozici dopis adresovaný starostce Vchynic Janě Chládkové, který byl datován k 9. listopadu 2011.

Vítková byla do funkce krajskou radou jmenována k 1. září 2011 a rozepisuje se i o furanech. „Musím v první řadě konstatovat, že informace v uvedeném článku Deníku jsou od začátku do konce nepravdivé a z technického hlediska i nesmyslné.”

Cementárna Lafarge ale ve svém integrovaném povolení má uvedeno, že může vypouštět dioxiny a furany - a musí se vejít do emisních hodnot. „Jediná nepřesnost v mém článku mohla být, že jsem polopaticky neřekla, že tím, že v kraji žádné zařízení na měření furanů není a žádné kontrolní orgány ho nemají. Myslelo se tím měření furanů v IMISÍCH, tj. rozptýlených ve vzduchu po okolí a kraji. Nikoli měření EMISÍ na výduchách komínu cementárny,” uvedla Hana Vojtová.

Demonstrace odpůrců proti kalům se v Litoměřicích na Mírovém náměstí koná v sobotu 12.11. od 10 hodin.