Hejtmanka Jana Vaňhová odmítá tvrzení, že by byla jakkoli spoluodpovědná za státní zakázku likvidace ostravských kalů v Ústeckém kraji. „Nejsem podepsána pod žádným rozhodnutím, které by mělo znamenat ohrožení životního prostředí v našem kraji, a platí to i o případu kalů. Stále považuji vládou dříve určené řešení likvidace ostravských lagun za špatné, stát rozhodoval o likvidaci kalů v našem kraji bez naší účasti,“ uvedla Jana Vaňhová.

Sobotního protestu proti spalování kalů se v Litoměřicích zúčastnil náměstek hejtmanky Arno Fišera. I on označil postup vlády při rozhodování o státní zakázce o spalování kalů v Ústeckém kraji za nezodpovědný. „Pokud by při likvidaci kalů v našem kraji mělo dojít ke zhoršení životního prostředí či ohrožení zdraví lidí, je vláda povinna neprodleně a odpovídajícím způsobem zasáhnout. Vedení kraje situaci sleduje a bude v tomto směru na vládu vyvíjet tlak,“ řekl Arno Fišera.

Jediné rozhodnutí, které krajský úřad jako správní orgán ve věci kalů učinil, bylo stanovení velmi přísných podmínek pro skladování tohoto stabilizovaného odpadu na skládce Celio u Litvínova. Nikdy se na úrovni kraje nerozhodovalo o spalování těchto odpadů v Čížkovicích.

Záměr spalování v Ústeckém kraji vznikl čistě na základě jednání soukromých firem ze sdružení Čistá Ostrava, pod vedením firmy Geosan. A byla to vláda, která svým rozhodnutím z roku 2004 odstranění kalů těmto soukromým firmám svěřila, a proto by se také měla zasadit o vyřešení tohoto problému.
Hejtmanka se několikrát obrátila na vedení příslušných resortů s požadavky, aby problémová státní zakázka likvidace ostravských lagun nezatížila Ústecký kraj. Naposledy jednala v pátek v Praze s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou. Ten ji ujistil, že orgány České inspekce životního prostředí mají nad skladováním stabilizovaných kalů trvalý dohled a provádějí nezávislý monitoring. Inspekce má kompetence v případě jakýchkoli odchylek od stanovených postupů okamžitě vyvodit sankce a zasáhnout.

Tisková zpráva