O zlikvidování horní části Fučíkovy, dnes Masarykovy ulice, od křižovatky s ulicí Londýnská až ke kinu Hraničář v roce 1980 rozhodlo vedení města. Mělo vizi modernizace centra.

Na pravé straně Fučíkovy ulice již stál hotel Vladimir a dvoupodlažní obchodní centrum včetně výškových panelových domů s malometrážními byty v zadních traktech obchodní zóny.

Velké plány

Střelmistr Petr Mikula vzpomíná, že v roce 1986 začalo město projekčně připravovat i likvidaci protější levé strany Fučíkovy ulice. V první etapě měly padnout objekty na Fučíkově ulici a to od ulice Prokopa Diviše u kina Hraničář až ke známé rybárně na rohu u Smetanových sadů. V další etapě měly podlehnout domy do prostoru Špitálského náměstí a souvislá zástavba v Moskevské ulici.

Vize tehdejšího vedení města byly ještě větší. Později město počítalo i s demolicí domů v horní části Fučíkovy ulice. Tyto domy zachránil jednak nejdříve nedostatek finančních prostředků a poté už i 17. listopad 1989. Tím se zabránilo dalším škodám, protože různost starých domů vytvářející specifické městské kouzlo byla zachována alespoň na jedné straně ulice.

„Ale o tři roky dřív, v listopadu 1986, byly obchody a byty na Fučíkově ulici již vyklizené a zahájili jsme přípravné práce na odstřelu. Mnozí z vás jistě pamatují zakázkové krejčovství Vkus na rohu u Hraničáře, hračkářství, prodejnu skla a porcelánu Bohemia, Mladý technik a hlavně rybárnu na dolním rohu s akváriem za výlohou,“ vzpomíná Mikula.

Dodal, že během zimních měsíců navrtali dělníci v osmi domech 3300 vrtů hlubokých 16 až 80 cm, ručně vybourali veškeré vnitřní příčky a částečně snesli některé střešní krovy. Do Fučíkovy ulice postavili panelovou hráň pro zachycení nadměrného rozvalu zdiva.

Investorem celé akce byla inženýrská organizace PIV Ústí nad Labem, dodavatelem bouracích prací opět Vodohospodářské stavby, závod 02 Vaňov. Řízení přípravných a bouracích prací bylo v rukou úsekového stavbyvedoucího Vladimíra Horáka a stavbyvedoucích Ládi Křivánka, Václava Dymáka a Romana Štajnera.

Dlouhý seznam

Pracovníci VHS Vaňov provádějící demoliční a přípravné práce byli: František Brejcha, Josef Bulander, Vladimír Havlíček, Miroslav Šembera, Václav Kruncl, Karel Sokol, Josef Dolejší, Karel Lehečka, Milan Kordovan, dále Jiří Maltán, Evžen Grisa, Zdeněk Dymák, Miroslav Hanus, Jiří Hráč, Mikuláš Pancík, Milan Paulen, Rambousek, Linke, Walter, Adamec, Křížek, Bílý, Strnad, Kindl a Vrba.

Technickým vedoucím odstřelu byl Jaroslav Fila z podnikového ředitelství VHS Ústí a jeho zástupcem Petr Mikula, který dnes na tyto odstřely vzpomíná.

Vzhledem k velkému rozsahu prací pozvali pracovníci mimo vaňovských střelmistrů i střelmistry ze závodů v Liberci, Děčíně a Chomutově, přijel Ferdinand Ostapenko, Rudolf Vít, Anna Vítová, Milan Pachman, Miroslav Gertner, Stanislav Pužík, Jiří Strupů, Jan Kalous, Vladimír Dostál a Vladimír Kousal.

Během nabíjení zahalili pracovníci domy do geotextilie, což prováděli horolezci Svazarmu Děčín: Sadi Milan, Bohouš Pecha, Láďa Tůma a Luboš Hercík. V pátek 6. února 1987 dokončili střelmistři nabíjení a zahalování všech osmi objektů. V sobotu se osud domů naplnil.