Podle ekologů Ústí nad Labem patří mezi města s velmi špatným ovzduším. „Zákon a evropská směrnice o ovzduší oficiálně povolují překročit denní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový pro znečištění prachem po 35 dnů během kalendářního roku. Monitorovací stanice Ústí nad Labem město dle údajů ČHMÚ ale stačila zaznamenat překročení limitu 36krát už 3. března a 2. prosince byl limit překročen po sedmdesáté,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Špatné ovzduší Ústečany trápilo zhruba i polovinu listopadu. Koncentrace prachu dosahovaly v některých okamžicích téměř 200 mikrogramů na metr krychlový vzduchu. Meteorologové proto museli vyhlásit na několik dní i regulaci velkých zdrojů znečištění.

I obyvatelé Ústí si špatné situace ovzduší začínají všímat. „Myslela jsem si, že se situace vyřešila, ale v posledních letech se vše začíná měnit k horšímu. Dokonce jsem začala mít zdravotní problémy a myslím si, že to je tím, co se tady děje,” tvrdí Ústečanka Lada Stýblová.

I výsledky měření škodlivin z posledních let jí dávají za pravdu. Jestli v centru města koncentrace prachu své limity v roce 2009 překročily během 40 dní, o rok později počet smogových dní stoupl na 63. V letošním roce jich bylo již 70.

Ústecká samospráva si je špatné situace v ovzduší vědoma. V letošním roce po mnoha letech opět zavedla systém informování obyvatel o znečištěném ovzduší. Na ústeckých vozech MHD se v době smogu objevily výstražné cedule, které o špatné situaci informují. Ústecký kraj zase na své stránky umístil aplikaci, která lidi o stavu ovzduší informuje symboly převzatými ze semaforu. „Ústecký kraj patří k ekologicky nejpostiženějším regionům nejenom v České republice, ale i v celé Evropě,” prohlásil náměstek hejtmanky a ústecký radní Arno Fišera.

Podle něho je proto nutné ekologickou situaci v regionu zlepšovat.

Největší znečišťovatel ovzduší v regionu, skupina ČEZ, slibuje zlepšení. „Máme dlouhodobý plán snižování emisí. Do roku 2020 jsme se zavázali snížit emise oxidu siřičitého na 35 procent, oxidů dusíku na 40 procent a popílku na 55 procent stavu emisí v roce 2007,” tvrdí generální ředitel Daniel Beneš.

Například dopravu, která patří k největším znečišťovatelům v centru města, ale radnice v době smogu omezovat nechce. Prý to není technicky možné kvůli síti městských komunikací.

Zpracoval Vít Lukáš