Projekt ústeckého Vítání občánků vyvolává opět emoce. Tentokrát v roli kritizujících nejsou maminky a tatínkové novorozenců, ale jednatelé reklamních agentur, které chtěly pro město akci zajišťovat.

Deníku se ozval například jednatel firmy Atlantic Jiří Dlouhý, jehož reklamní agentura podle jeho slov letos vyhrála výběrové řízení na zajišťování Vítání občánků v Ústí nad Labem.

Ovšem nakonec vše dopadlo jinak.

„Po nátlaku na nás, abychom od toho odstoupili, a já to neudělal, bylo výběrové řízení zrušeno s odůvodněním, že si to bude město dělat samo. Třikrát jsem e-mailem upozornil primátora města a žádal ho o schůzku ohledně nekalých praktik a korupce, ale neměl o to zájem, ani neodpověděl,“ uvedl podnikatel Jiří Dlouhý.

Mluvčí města Alexandr Kuchař ovšem jakýkoliv nátlak odmítá. „Výběrové řízení, o kterém píše pan Dlouhý, město zrušilo ještě před vyhlášením vítěze. Magistrát města Ústí nad Labem důrazně odmítá tvrzení, že by byl vítězem onoho výběrového řízení,“ řekl Kuchař.

Město ovšem projekt Vítání občánků v letošním roce samo nakonec nepořádá. Najalo si na to firmu Darhothore a.s.

„Z důvodu úspor finančních prostředků se město rozhodlo realizovat projekt pro rok 2011 z větší části samo. Pro spolupráci na realizaci této akce byla oslovena společnost Darothore a. s., a to za částku 148 tisíc korun bez DPH,“ uvedl mluvčí města Kuchař.

Jiří Dlouhý upozorňuje také na to, že za firmou Darothore stojí předsedkyně představenstva Jana Novotná, manželka Pavla Novotného, člena dozorčí rady agentury Roxy II. A právě Roxy II. v minulosti pro město Vítání občánků zajišťovala.

„Ptám se, proč nás jako vítěze tendru a předkladatele nejlepší nabídky město neoslovilo? Proč pro letošní rok vyhrála firma, kde je jednatelkou manželka jednatele firmy, která to v minulosti čtyřikrát pokoutně vyhrála,“ diví se rozlobený Dlouhý.

Na celém projektu ústeckého Vítání občánků je ještě podivnější, že poté, co město zrušilo jedno výběrové řízení a radní odsouhlasili spolupráci s firmou Darothore, vypsalo město výběrové řízení nové.

To nevyhrál nikdo jiný, než tolik diskutovaná firma Darothore a.s.

„Zadávací dokumentaci pro podlimitní řízení si vyzvedli dva zájemci, z nichž nabídku ve stanovené lhůtě podal pouze jeden. Hodnotící komise posoudila nabídku a konstatovala splnění veškerých podmínek stanovených zákonem a zadavatelem, a doporučila přidělit veřejnou zakázku Vítání občánků 2012 2014 uchazeči Darothore a.s.“ uvedl mluvčí Alexandr Kuchař.

Jiří Dlouhý, jednatel společnosti Atlantic, uvedl, že celou věc předává Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na Úřad vlády předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Karolíně Peake. „Myslím si, že by se šetření mělo zaměřit na primátora města a zastupitele, kteří celou záležitost kryjí,“ dodal Dlouhý.

Deník zkoušel kontaktovat i Arna Fišeru (ČSSD), který Vítání občánků v Ústí nejvíce prosazuje. Na telefonáty ani na e-maily ovšem nereagoval.

Mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Jiří Chalupa uvedl, že dosud žádnou stížnost od reklamní agentury Atlantic neobdrželi.

Radka Hrstková z kabinetu místopředsedkyně vlády Karolíny Peake pro koordinaci boje s korupcí, řekla, že k prověřování oznámení o korupčních případech jsou ze zákona pověřeny jen orgány činné v trestním řízení.

„Je nezbytné, aby se Jiří Dlouhý, pakliže má podezření ze spáchání trestného činu, obrátil přímo na policejní orgány či státní zastupitelství. Případně lze doporučit obrátit se na bezplatnou protikorupční linku 199,“ řekla Hrstková.

„Naším cílem je zprůhledňovat právní prostředí tak, aby nedocházelo ke korupčním aktivitám,“ doplnila Radka Hrstková.