Zjistila to Česká školní inspekce při průzkumu pro ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a hlavního hygienika ČR. MŠMT zatím neví, co s tím. „Pan ministr se sejde se zřizovateli škol a hlavním hygienikem a společně naplánují další postup,“ uvedl k tomu Patrik Kubas z MŠMT. Azbest se v minulosti užíval třeba jako izolace.

Dnes je to zakázáno, protože je karcinogenní. Do těla proniká v podobě ostrých vláken. Boletické panely stavaři používali hlavně v 70. a 80. letech při výstavbě sídlištních škol, zdravotnických zařízení a podobně.

Azbest se z nich obvykle uvolňuje až po stavebním zásahu, třeba po necitlivé a neodborné výměně oken nebo při zateplování budovy.

Jaroslav Kouba z kanceláře ústeckého primátora k tomu vysvětlil, že zateplení škol, provedené v minulých letech, se netýkalo stěn s boletickými panely.

„Kromě MŠ Větrná, která toto opláštění má, jsou boletické panely použity u školek panelákových typů, jako tepelná výplň mezi okny. Je možné, že byly postupně nahrazeny jinými materiály, například cetrisovými deskami. Školský odbor zatím nemá informace, že by v některé ze škol probíhalo měření azbestu krajskou hygienickou stanicí,“ dodal Kouba.

Ředitel Krajské hygienické stanice Josef Trmal vysvětlil, že školy na Ústecku prověří. „Přednost budou mít ty, které prováděly nějaké stavební úpravy, které by měly za následek uvolňování azbestu,“ uvedl Trmal.

Na území Ústeckého kraje se jinak nachází celkem 56 škol, tedy jedna pětina z celkového počtu, z nichž 38 stavební úpravy provádělo. Sanace zamoření azbestem trvá dlouho a je velmi drahá. Ministr školství Josef Dobeš (VV) kvůli tomu už minulý týden slíbil postiženým školám finanční pomoc. Pokud by bylo škol víc, je prý připraven požádat vládu o mimořádné peníze, podobně jako v případě povodní.

Kterých škol se to na Ústecku týká?

Mateřské školy
MŠ Větrná, MŠ Dobětice, MŠ Kytička, MŠ Motýlek, MŠ Neštěmice, MŠ Pomněnka, MŠ Skalnička, MŠ Stříbrníky, MŠ U Plavecké haly, MŠ Vojanova.

Základní školy
ZŠ Mírová, ZŠ Nová, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Hluboká, ZŠ Pod Vodojemem, ZŠ Rabasova, ZŠ Stříbrnická, ZŠ Vinařská, ZŠ Anežky České.