Jak vypadala a proč nenávratně zmizela řada kostelů, kaplí a synagog ze severu Čech? Až do 21. ledna příštího roku vám pomůže najít odpověď unikátní výstava s názvem Zničené kostely severních Čech 1945-1989, která začala v pražském Klementinu. Území, které mapuje, se téměř kryje s rozlohou litoměřické diecéze…

Zničené severočeské kostely jsou na výstavě představeny v několika celcích - podle okolností jejich zániku, vysvětlil Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického.

„V prvé řadě se jedná o tzv. zakázaná pásma, tj. vojenský výcvikový prostor Ralsko a hraniční pásmo. Nemálo kostelů pak zaniklo v souvislosti s povrchovou těžbou uhlí na Chomutovsku a Mostecku, kde spolu s kostely nenávratně zmizely i celé obce. Další skupinu pak tvoří kostely zničené v důsledku budování vodních nádrží Přísečnice a Nechranice. Velmi ojedinělý případ masové likvidace církevních objektů v jednom regionu se udál na Verneřicku v okrese Děčín, kde bylo v 70. letech zlikvidováno šest kostelů pouze z důvodu jejich špatného stavu,” přiblížil Martin Barus.

O jednom z důvodů jejich odstřelů hovoří i bývalý verneřický kněz, P. Milan Frank SDB: „Takhle přišli z okresu a řekli, ty kostely se musí demolovat, protože Němci chodí a fotí to, a potom je to publikované v německých časopisech takhle vypadají naše bývalé vesnice.“ Poslední výstavní panely jsou pak věnovány Lounsku, kde se na rok 1990 chystala likvidační akce podobná té verneřické, při níž mělo být zničeno devět kostelů, k čemuž však naštěstí nedošlo.

Zničené kostely severních Čech 1945 - 1989

Výstava probíhá ve výstavním sálu Národní knihovny České republiky v pražském Klementinu od 9. prosince 2011 do 21. ledna 2012, přičemž zpřístupněna je od úterka do neděle v době od 10.30 do 18.00 hodin, s výjimkou 24.26. prosince 2011 a 1. ledna 2012.

Iniciátorem výstavy bylo občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka, na realizaci se podílely filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Biskupství litoměřické, které rovněž pro účely této výstavy poskytlo své materiály, zde vystupuje jako spoluautor, podobně jako Národní památkový ústav, zastoupený jak svým centrálním pracovištěm, tak i odbornými územními pracovišti v Ústí nad Labem a Liberci.

Celá výstava je pouze prvním výsledkem projektu Zničené sakrální památky severních Čech 19451989, jehož cílem je podle Martina Baruse zmapovat všechny sakrální stavby severních Čech, které zanikly v uvedené době. Nejde pouze o objekty římskokatolické církve, ale i o kostely, sbory a modlitebny dalších církví a náboženských společností, včetně židovských synagog.

„Výstava je plánovaná jako putovní a je k ní vydán i doprovodný katalog. Dalšími výstupy projektu pak je spuštěný web www.znicenekostely.cz a snad již v roce 2012 vydaná souhrnná publikace věnující se této problematice,” dodal archivář.

„Na počátku projektu stála snaha našeho sdružení o zmapování a obnovu drobných sakrálních památek v krajině. Při obnově božích muk v obcích, ve kterých v nedávné minulosti komunistický režim nechal zbořit řadu kostelů, se ukázala nutnost zmapovat toto doposud bílé místo naší nedávné historie a výstavou připomenout zlovůli komunistického režimu. Zatímco boží muka dokážeme ve většině vrátit do původní podoby, u kostelů, které byly cíleně komunisty zbořeny, nám nezbývá, než alespoň připomenout jejich osud a bývalou krásu,“ řekl iniciátor výstavy a celého projektu, Tomáš Hlaváček, předseda Sdružení pro obnovu památek Úštěcka.