Byl vytvořen v krušnohorské vesničce Gahlenz, je 13 metrů široký a šest metrů vysoký a dá se na něj vystoupit po malých schůdkách, takže získáte překrásný pohled na celý vánoční trh.

Oblouk je zvětšeninou tradiční saské a krušnohorské vánoční dekorace obloukového svícnu. Světlo mělo v adventním čase v krušnohorských hornických městečkách odjakživa velký význam a magickou ochrannou sílu, a proto je jednou z nejdůležitějších postav vánočního trhu také krušnohorský anděl světla. Obloukový tvar svícnu připomíná výztuhu vstupů do šachet krušnohorských dolů. Původně tyto svícny vstupy do dolů skutečně zdobily, a to v den vánoční mešní směny. Oblouky tehdy vyráběli důlní kováři a horníci jej vyzdobili světly a chvojím. Tradice adventních mešních směn se dodnes uchovala v řadě krušnohorských horních měst.

Malé svícny zdobí okna téměř všech saských domácností po celý čas adventu až do Tří králů. Svícny vyrábí krušnohorští řezbáři a soustružníci a jejich výroba se rozšířila v 18. století. Krušné hory byly od 12. století významným zdrojem rudných surovin a města zbohatla jejich dobýváním. Od konce 16. století se těžba přestala vyplácet a místní obyvatelé si museli najít alternativní zdroje obživy. Hlavní surovinou se stalo dřevo a v oblasti vznikla řada řezbářských a soustružnických cechů.

Výhled z kostela Dreikönigskirche

Vypravíte-li se procházkou na pravou stranu Labe na vánoční trhy na ulici Hauptstrasse, které začínají u sochy Zlatého jezdce obřím lunaparkovým kolem, uvidíte asi tak v polovině této ulice na její západní straně 87,5 metru vysokou věž evangelického kostela Dreikönigskirche.

Vchod do Dreikönigskirche je z ulice Hauptstrasse. Uvnitř se na pravé straně interiéru nachází informační pult, kde si lze zakoupit vstupenky na výstup na věž. Interiér kostela s oltářem a vzácným kamenným reliéfem nazvaným „Tanec smrti“ také stojí za prohlédnutí.

Po zakoupení vstupenek musíte vyjít opět na ulici Hauptstrasse a budovu kostela obejít, jelikož na věž se vchází zadním vchodem zvenku. Z věže kostela se vám naskytne překrásný výhled na historické město. Vzhledem k tomu, že historický střed Drážďan leží od věže směrem na jih, uvidíte v odpoledních hodinách město v protisvětle. Věž je otevřena v týdnu jen do čtyř hodin odpoledne a o víkendu o půlhodinu déle. Pokladna zavírá vždy půlhodinu před zavřením věže.

Demolice na pokyn Augusta Silného

Kostel, který dnes nese jméno Tříkrálový, poprvé zmiňují listiny v roce 1421. V minulosti byl několikrát zničen a znovu postaven. Také při velkém požáru v roce 1685 byl značně poškozen. Tři roky tehdy trvalo, než se v kostele opět mohly konat bohoslužby. Kompletní rekonstrukce však trvala až do roku 1730 a zajišťoval ji stavitel barokního kostela Frauenkirche George Bähr.

Na pokyn katolického kurfiřta Augusta Silného byla však krátce po dokončení rekonstrukce nařízena jeho demolice, jelikož kostel prý narušoval zornou osu na nově vybudovanou hlavní třídu. Jako nové místo pro kostel byl zvolen pozemek bývalého hřbitova starých Drážďan. Aby panovník předešel protestům ze strany evangelické obce, zaplatil většinu nákladů na výstavbu nového kostela. Ten byl vybudován podle návrhu Daniela Pöppelmanna, stavitele drážďanského Zwingeru, a dokončen roku 1857.

Při bombardování v únoru 1945 kostel vyhořel a až do roku 1984 zde stála jen jeho ruina se zachovanou věží. Od roku 1984 do roku 1990 probíhala rekonstrukce, přičemž byl prostor kostela výrazně zmenšen a přistavěny konferenční prostory, v nichž v letech 1990 - 93 zasedal Saský zemský parlament.

Kostel Dreikönigskirche

Hauptstraße 23, 01097 Dresden,
tel. + 49 (0) 351 8124 101

Otevřeno:
listopad - únor: středa 12.00 16.00 hodin, čtvrtek až pátek 10.00 16.00 hodin, sobota 10.00 17.00 hodin, neděle + svátky 11.30 16.30 hodin
březen - říjen: úterý 11.30 16.00 hodin, středa až sobota 11.00 -17.00 hodin, neděle + svátky 11.30 17.00 hodin.

Vstupné: 2 eura / 1,5 eura / děti do 10 let zdarma, pokladna zavírá o půlhodinu dříve než věž.

Výběr z vánočního programu

Drážďanský komorní sbor, monety a písně o Vánocích, 17. prosince, 19.30 hodin
Adventní koncert sboru Dresdner Motettenchor, 15. prosince, 19.30 hodin

Turistické informace v Paláci kultury na náměstí Altmarkt a na Hlavním nádraží - turistické informace a prospekty o Drážďanech a regionu - zprostředkování balíčků, ubytování v hotelích, penzionech, ubytování v soukromí, prohlídky města s průvodcem, vánočně laděné prohlídky města a projížďky městem.

pondělí pátek: od 10.00 do 19.00 hodin.
sobota: od 10.00 do 18.00 hodin
neděle, svátky: 10.00 až 15.00 hodin (zkrácená otevírací doba leden-březen)

Objevte Drážďany se slevovou kartou „Dresden Card“