Hroby tří pohřešovaných válečných zajatců se dnes nacházejí pod budovami Kovohutí v Děčíně. S tímto výsledkem pátrání se ale plukovník americké armády James McDonough nechce prozatím spokojit, protože, jak vysvětluje v rozhovoru, má k dispozici svědectví, jež toto tvrzení a následně i zápis ve hřbitovní knize popírá.

Co se teď, když víte o prvních třech zajatcích, bude dít dál?
Co se týče zmíněných tří válečných zajatců, jejich případy ještě nepovažujeme za uzavřené. Jeden stále ještě žijící bývalý válečný zajatec popsal, jak vynášel Pratta do kopce na místo, kde ho pochovali. Rozbělesy leží z místních hřbitovů nejníže.

Máte tedy nějaký jiný tip, kde by mohli být pohřbeni?
Hřbitovy Javory nebo Škrabky by danému popisu lépe odpovídaly. Navíc máme nyní k dispozici dokument, podle kterého byli francouzští váleční zajatci také nejprve pochováni v Rozbělesích, než je převezli do Škrabek. Proč by před likvidací hřbitova převáželi ostatky Francouzů, ale ne Američanů?

Co z toho vyvozujete?
Než začneme dělat závěry, je třeba tyto otázky zodpovědět. Pokud jejich hroby skutečně najdeme, pokusíme se zkontaktovat jejich rodiny a požádáme je o vzorek DNA, který bychom mohli porovnat se vzorkem DNA vojáků.

Budou mít tito tři vojáci alespoň symbolický náhrobek na některém z vojenských hřbitovů ve Spojených státech?
Pokud budou jejich hroby nalezeny, jejich rodiny můžou požádat o pohřeb ve Spojených státech. Jména vojáků jsou již vytesána do mramorových desek pohřešovaných na vzpomínkových místech ve Spojených státech a Francii.

Požádáte vlastníka podniku, aby někde umístil alespoň pamětní desku se jmény vojáků?
Ne, takovéto žádosti směrem k soukromým osobám nebo soukromým či státním institucím zásadně nevydáváme.

Zasáhla vás osobně, jako vojáka, zpráva o tom, že by ostatky vojáků mohly být hluboko pod základy budovy Kovohutí?
Jako lidskou bytost mne velmi mrzí, když je hřbitov i s ostatky bezohledně zničen. Byl to akt neúcty, pokud byla jejich těla skutečně vybagrována a spálena, nebo pokud zůstala pod betonem.