Teď se stalo, že se vlastním občanům vysmál i Krajský úřad Ústeckého kraje. Tato instituce má přitom ukrojit z krajského rozpočtu 477 milionů korun pro svůj chod, což je 3,9 % z celkových výdajů, jež jsou pro rok 2012 navrženy (12,309 miliardy korun).

Pavel Sedlecký z krajského odboru životního prostředí a zemědělství, ve kterém pracuje asi 42 pracovníků, reagoval dopisem na tzv. Litoměřickou petici. Tu podepsalo zhruba 10 tisíc občanů Ústeckého kraje. Jak? Třístránkovým elaborátem, který obsahuje výčet všech možných paragrafů ze zákonů a novel. Na konkrétní tři požadavky petice Sedlecký odpověděl až na konci dopisu.

Petičníci požadovali po kraji následující: Změnu integrovaného povolení pro cementárnu Lafarge a zamezení pálení toxických kalů; vysvětlit postoj hejtmanky Jany Vaňhové v průběhu řízení o změně integrovaného povolení pro Celio (10.8. Vaňhová posílá médiím své stanovisko, že odmítá dovoz ostravských kalů do Ústeckého kraje, 24.8. už souhlasí s 20. změnou integrovaného povolení pro skládku Celio na Litvínovsku); slib, že k vydávání takto důležitých povolení a změn budou přizvány všechny zainteresované strany.

„Považujeme odpověď za výsměch všem lidem, co podepsali petici. I těm ostatním, co s kaly nesouhlasí. Konání kraje lze vnímat tak, že přestože všichni věděli a ví, z čeho jsou ostravské kaly, úředníci i politici vyšli tomuto byznysu vstříc,” reagoval na obdrženou petici Libor Pisklák z občanské iniciativy Proti kalům.

Kraj prostřednictvím dopisu podepsaném Pavlem Sedleckým odpověděl, že nebyl důvod čížkovické cementárně měnit integrované povolení a odvolává se na rozhodnutí z 90. let. Hejtmanka Jana Vaňhová se nevyjádřila vůbec. Místo ní Sedlecký napsal: „Krajský úřad není příslušný vyjadřovat se k činnosti samosprávy Ústeckého kraje.” A opakuje to, co je všeobecně známo - 10.8. Rada kraje říká ne, 24.8. Rada kraje říká ano (stanovila přísné podmínky). „Krajská samospráva uvedla, že nemá možnost přímo rozhodovat o podmínkách integrovaných povolení.”

I tito radní mohou za špatný stav životního prostředí v našem kraji:
Jana Vaňhová (ČSSD)
Pavel Kouda (ČSSD)
Arno Fišera (ČSSD)
Jana Ryšánková (ČSSD)
Jan Čermák (ČSSD)
Petr Jakubec (ČSSD)
Martin Klika (ČSSD)
Jiří Šulc (ODS)
Radek Vonka (ODS)
René Budjač (ODS)
a dále Mirko Bernas, Petr Benda (oba dva byli též radními)

Ke třetímu bodu uvedl, že krajský úřad vyhodnotil řízení pro Celio jako nepodstatnou změnu, přesto byli přizváni účastníci řízení, jako Ústecký kraj, město Litvínov, Unipetrol RPA a KHS a ČIŽP.

„Víme, že ve vztahu k závažnosti, co je Geobal 4, že to není homogenní materiál, kraj mohl otevřít všechna integrovaná povolení. Rada kraje v rámci svých možností mohla klást takové podmínky, třeba se odvolat k ministerstvu životního prostředí, že firma Geosan Group by do konce letošního roku nestihla vše z Ostravy do Litvínova odvézt. Navíc kdyby kraj žádost projednával jako podstatnou změnu, bylo by účastníků řízení více,” konstatoval Pisklák. „O kauzu se začínají už zajímat světová média a bude z toho velká ostuda.”

Podle něj je zarážející, že kraj má snižovat své emise a imise na svém území a dovolí dovážet jedovatý odpad z jiného regionu. „To, co nás jako občany zajímá, je zhoršování životního prostředí a minimálně dalších 6 let nedojde k jeho zlepšení. Kraj pro to nedělá nic. Opět Ústecký kraj v aktuálním průzkumu o kvalitě života dopadl na posledním čtrnáctém místě ze všech regionů Česka,” uvedl jeden ze členů iniciativy Proti kalům.

„Budí to dojem, že když už jsou tady dlouhodobě parametry nejhorší, už další polínko navíc nebude vadit,” prohlásila ke kalům pro MF Dnes Eva Rychlíková z ústeckého Zdravotního ústavu.