Prý rytíř bájný tam kapli svou měl, pak na základech těchto v roce 1579 základy povstaly. Dvakrát nutno bylo opravovat areál (r.1643 a 1820), aby dnes lákal stovky zájemců a slavil s nimi.

Jistý Jindřich Kauč z Kauče v rodných listech jméno své má. Každý rok do kopců průvod barevný vyráží, důstojně klaní se kříži, když řeka v údolí šumí.

V nice věže krásná socha sv. Barbory, to nápověda převeliká, však ladovská zima kostelík odhalí z nedaleké vyhlídky. Už víte, kde jsme tentokrát dokumentovali ústeckou minulost?