Primátor Josef Jílek mu předal kopii nejstarší pečeti tohoto královského města z roku 1382 a městské pečeti užívané v 16.století. Prezident se zapsal do pamětní knihy Ústí nad Labem.

Ústečané ho zdravili

Potom pozdravován obyvateli města prošel na magistrát, kde se seznámil s prací informačního střediska pro životní prostředí, které zde bylo zřízeno 1.června.

Především občanům jsou určeny jeho informace o znečistění ovzduší, které jsou nepřetržitě k dispozici na telefonním čísle 110 a na velké informační tabuli ve středu města. Aktualizovány jsou sedmkrát denně.

V městském informačním středisku si prezident prohlédl maketu nového městského mostu přes Labe, jehož výstavbu schválilo ústecké zastupitelstvo.