Desítky Ústečanů přišly na Štědrý den do Kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby si jako každý rok vyslechli mši vánoční.

Jak uvedla Eva Sochová, na půlnoční vyrazila letos poprvé v životě. „Přišla jsem s rodinou. Na vánoční mši v Kostel Nanebevzetí Panny Marie jsem ještě nikdy nebyla,” řekla. Kdo byl na půlnoční opakovaně, je Jan Sokolník.

„Přivedla mě k tomu přítelkyně. Seznámili jsem se spolu před dvěma lety těsně před vánoci. Tehdy jsem se jí zeptal jestli chodí na půlnoční. Na Štědrý den mi přišla kromě vánoční SMSky, také pozvání. Tenkrát jsem byl na mši poprvé. Teď to máme s přítelkyní takové malé výročí,” líčí.

Pro všechny, co na půlnoční přišli, byli na lavicích připravené papírové listy s jedenácti koledami. Mezi nejznámější patří tichá noc, Nesem Vám noviny nebo Narodil se Kristus pán. Poslední koledu si zazpívá celý chrám na konec vánoční mše.

„Je to krásné. Koledy jsem zpíval naposledy ve škole. Doma si moc na vánoční zvyky nepotrpíme. Některá slova koled jsem zapomněl a takto jsem si je připomněl. Třeba se mi povede příští rok přemluvit rodinu, abychom si kvůli dětem některou zazpívali,” řekl Pavel Kopecký.

Jelikož v minulých letech docházelo k narušování půlnoční hlučnou mládeží nebo podnapilými hosty kostela, byla letos zajištěna pořadatelská služba. Muži s modrými páskami na pravé ruce stáli podél lavic a dohlíželi na klidný průběh mše. Díky těmto mužům a slušnému chování příchozích byl při mši ticho, právě jako v kostele.

Vánoční mši bere také spousta lidí jako zastavení se po předvánočním shonu a slehnutí Štědrovečerní večeře. „Na půlnoční chodíme procházkou. Krásně nám přitom vytráví po přejídání se po Štědrovečerní večeři cukrovím a chlebíčky a také je to krásná procházka před spaním,” řekla Jitka Kachyňková.

Česká vánoční mše je církevní skladba od Jakuba Jana Ryby. Vznikla v roce 1796. Již od začátku vznikalo mnoho úprav, spočívajících ve změnách instrumentace, textu nebo melodie. Jelikož se do dnešních dnů nedochovala originální partitura, v současnosti hrané verze jsou sestaveny na základě kritických rozborů opisů.