S důchodcovskými slevami zahýbal Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPmÚ). Nejenže je od prosince výrazně snížil, ale některým důchodcům, respektive důchodkyním, upřel úplně.

Nově totiž mají v ústecké MHD nárok na zlevněné jízdné cestující až po dovršení 62. roku. To je v současnosti důchodový věk mužů. Ti tedy mohou požívat slevu na jízdném hned od nástupu do penze.

Ženy ale zatím do ní většinou odcházejí dříve. O kolik, to záleží na počtu vychovaných dětí. Například Alena Vránová. Na Silvestra oslaví 59. narozeniny. A vzhledem k tomu, že má 2 děti, ve stejný den jí také vznikne nárok na důchod.

„Vypočítali mi jej kolem 10 tisíc, budu tedy počítat každou korunu. Teď jsem ovšem zjistila, že ještě 3 roky budu muset platit plné jízdné, což pro mě bude citelný výdaj. Holt, pokud nebudu muset, cestování vypustím, budu sedět doma,” povzdychla si žena. Podle systému platného do konce listopadu by nárok na slevu měla hned, jak skončí v zaměstnání a začne pobírat penzi. Stačilo, aby o tom předložila příslušné potvrzení.

Mluvčí DPmÚ Jaroslav Kouba argumentoval, že je všeobecným trendem snižování administrativy a redukce databází zpracovávající osobní údaje. Proto prý i DPmÚ zrušil dřívější povinné předkládání různých potvrzení. A kategorii starobní důchodců změnil na kategorii osoby od dosažení věku 62 let.

„Tento věk vychází z údajů o průměrném věku odchodu do důchodu v Ústeckém kraji,“ uvedl, z čeho DPmÚ vycházel. Věk lze nyní jednoduše doložit občanským průkazem.

Kouba zdůraznil, že rozsah slev, jimiž jsou dopravci povinni se řídit, je stanoven výměrem ministerstva financí , který slevy pro seniory v MHD vůbec nezmiňuje. „To znamená, že my tak činíme nad zákonem stanovený rámec,” uvedl.

Kouba doplnil, že přestože po 1. prosinci vznikl nárok přepravovat se za zlevněné jízdné v seniorské kategorii až od 62 let, o nárok nepřišli ani dosavadní starobní důchodci pod touto věkovou hranicí. Ovšem jen ti, kteří podmínky splnili a nárok si zaregistrovali ještě do konce listopadu.

Že na nový systém doplatí hlavně ženy chodící do důchodu dříve než muži, překvapilo Blanku Vraspírovou, jedinou ženu v představenstvu DPmÚ. „To mě ani nenapadlo,“ přiznala a slíbila, že se tuto věc znovu pokusí dát k diskuzi.