Rok se sešel s rokem a opět vyrazili do ulic. Tři králové, skupinky chlapců a dívek, aby tradičně oslovili lidi dobré vůle a získali od nich prostřednictvím Tříkrálové sbírky finanční prostředky na dobročinné účely. Podobně, jako na území jiných diecézí, odstartovala tradiční sbírka i v litoměřické.

V pondělí 2. ledna se v kostele Všech svatých v Litoměřicích uskutečnilo slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi s promluvou a požehnáním Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického. Na žehnání se sešli zástupci koledníků z celé litoměřické diecéze v počtu téměř padesáti dětí.

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2012 se v celostátním měřítku uskutečňuje již podvanácté.

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. V nich zůstává 80 % získaných finančních prostředků, přičemž podle klíče pro rozdělení výnosu sbírky 65 % jde na samostatné a společné projekty farních a oblastních charit v regionech, kde se výnos vykoledoval, a 15 % je určeno pro projekty diecézních charit. Se záměry pro využití výtěžku letošní sbírky, která skončí v sobotu 14. ledna, na projekty v litoměřické diecézi, se můžete seznámit na jiném místě této strany.

Každá tato sbírka má v daném roce své poslání a cíl. Obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2012 je podpora charitního díla, pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Diecézní charita Litoměřice letos z Tříkrálové sbírky podpoří nově vzniklé Dobrovolnické centrum a terénní práci Poradny pro uprchlíky a migranty Diecézní charity Litoměřice.

Jak je možné sbírku podpořit?

Možností je hned několik. Jednak dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA v ceně 30 Kč na číslo 87 777, Charita ČR z ní získá 27 Kč. Dále finančním příspěvkem na tříkrálové konto, tedy na bankovní účet 66008822/0800 vedený u České spořitelny (bližší informace naleznete na www.trikralovasbirka.cz). Kromě příspěvku do kasičky koledníků můžete sbírku podpořit jako koledník.

Do ulic obcí a měst v celé České republice vychází každoročně více než 14 tisíc kolednických skupinek, což je přibližně 50 000 dobrovolníků. Sbírka má ustálená pravidla. Ta hovoří mimo jiné o tom, že vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, která je vybavená průkazem koledníka.

Jaké byly výnosy v minulých letech?

Výnos sbírky v celé České republice činil v minulém roce přes 70 milionů korun. V samotné litoměřické diecézi se odevzdalo do 356 pokladniček v lednu 2011 celkem 1 230 336 Kč. To bylo v tomto regionu zatím vůbec nejvíce za předchozích jedenáct ročníků této charitativní akce.

Více než jeden milion korun se v regionu podařilo v Tříkrálové sbírce získat ještě třikrát. V roce 2005 šlo o částku 1 050 737 Kč, v roce 2009 to bylo 1 031 201 Kč a předloni, v roce 2010 vynesla sbírka v litoměřické diecézi sumu 1 101 029 Kč. Z uvedených čísel je zřejmé, že podpora lidí sbírce i na severu Čech má od roku 2009 vzestupnou tendenci. A to je jistě dobré znamení. Ještě jedno číslo na závěr všechny Tříkrálové sbírky na území diecéze vynesly celkem 10 414 401 Kč.

Kolik to bude nyní?

Záměry využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2012 pro litoměřickou diecézi:

Oblastní charita Ústí nad Labem
Projekt: Dům pokojného stáří sv. Ludmily nákup vybavení (transportní lehátko), částka 30 000 Kč

Oblastní charita Liberec
Domov pro matky s dětmi, Domov pokojného stáří nákup vybavení, 42 000 Kč

Oblastní charita Lovosice
Nízkoprahové zařízení Amicus letní pobyt pro děti, 20 000 Kč

Oblastní charita Rumburk
Občanská poradna Rumburk profesní rozvoj odborných poradců, 15 000 Kč

Oblastní charita Sobotka
Domov pokojného stáří Libošovice nákup polohovacích postelí, 40 000 Kč

Oblastní charita Česká Kamenice
Domov se zvláštním režimem nákup vybavení (lednice, nádobí, ručníky), 50 000 Kč

Farnost Jablonné v Podještědí
LDN Jablonné v Podještědí nákup chodítka pro seniory, 10 000 Kč

Diecézní charita Litoměřice
Salesiáni Dona Bosca v Mongolsku, 15 000 Kč