Podnikatel Petr Ryšavý je mnoha Ústečany považovaný za vlivného člena ODS. Hovoří se o jeho obchodech i pozemkových spekulacích, právě on má údajně nejvíce vydělat na změně územního plánu. Ústeckému deníku poskytl exkluzivní rozhovor, v němž hovoří o svém působení v politice, nebo zrovna o pozemcích u Strážek, Habrovic a ve Skoroticích. Petr Ryšavý je současně jednatel AVE Ústí nad Labem, firmy, která pro Ústí zajišťuje úklid.

Máte zajímavou pověst dravého a bezohledného podnikatele, zajímalo by mne, jak se vidíte vy sám a co na tohle tvrzení říkáte?
Jsem rád za možnost vyjádřit se k té spoustě jedovatých spekulací a „zaručených“ informací o mé osobě, o mém podnikání, o mém působení v politice a o mém životě vůbec. Zpočátku když jsem občas čítával články či diskuse k nim, ve kterých figurovalo mé jméno, tak jsem se rozčiloval a přemýšlel, jak ty nepravdy, záměrně překroucené informace a pomluvy vyvrátit. Po čase jsem pochopil to, co platí již po staletí: proti lžím a pomluvám se s úspěchem bojovat nedá! Přestal jsem se tím zcela zabývat a již mi bylo pouze líto těch lidí, kteří většinou ve svém životě sami nedokázali vytvořit nic. Naopak, tak silně je iritují úspěchy druhých, že jsou schopni po nich plivat a šířit o nich všemožné nepravdy.

Nemáte pocit, že si za to můžete sám?
Bohužel, v každém z nás je mimo jiné i kapka závisti a lenosti, takže takovéto zkazky padají na úrodnou půdu. Vyprávěním o lidech, kteří tvrdě a poctivě pracují více než většina ostatních, na úkor času, který by mohli věnovat svým dětem, dovolené, sportu a zábavě, tím se zajisté moc čtenářů a vděčných posluchačů nezíská. Samozřejmě si za to mohu významnou měrou sám. Kdybych nevstoupil do politiky, měl jsem klid. Mohl jsem vysedávat u pivečka a kritizovat a pomlouvat s ostatními ty, kteří se snaží udělat něco pro své město. To je totiž to nejjednodušší být skrytý v anonymitě davu a střílet do jednotlivce. Netvrdím, že co politik, to svatý anděl spásy. Ale vím, že je mezi námi dost těch, kteří odvedou obrovský kus práce a věnují tomu neskutečné množství času a energie a rozhodně ne pro svůj soukromý zisk. A co za to mají? Pouze urážky a nadávky. Kdybychom všichni pouze seděli v hospodě a nadávali, kde bychom dnes byli?

Pojďme tedy k některým konkrétním fámám a dohadům.
Nedělám si iluze, že přesvědčím ty štváče (ti moc dobře pravdu znají). Nedělám si iluze, že přesvědčím většinu občanů (po té několikaleté mediální masáži je to nemožné). Nicméně třeba se alespoň někdo nad informacemi z „druhé strany“ zamyslí a logicky si dovodí, že mnohé z těch tvrzení o osobě Petra Ryšavého nemohou být pravdivá.

Dobrá, tedy ty nejaktuálnější, v oblasti Skorotic, Habrovic a Strážek vlastníte velké množství pozemků, které původně nebylo možné zastavit.Jak jste je získal a s jakými úmysly?
Ano, v oblasti Skorotic a Strážek u Ústí nad Labem vlastním relativně větší množství pozemků. Pozemky a nemovitosti vlastním i jinde.

Jak jste koupil svůj první pozemek?
První pozemky v Ústí jsem koupil jako stavební parcelu pro svůj dům. V nabídce realitní kanceláře byly i sousední parcely. Prodávající spěchali s prodejem, tak jsme se nakonec dohodli na ceně, která byla natolik zajímavá pro obě strany, že jsem koupil i všechny zbývající pozemky. Jsme téměř o patnáct let zpátky. Po nějakém čase jsem dostal od stejného majitele další nabídku k odkupu pozemků. Využil jsem i této nabídky. V následujících letech jsem kupoval většinu pozemků ve Skoroticích, které byly na prodej, jak od realitních kanceláří, původních vlastníků i spekulantů.

S novým územním plánem se změnila jejich zastavitelnost a tedy i hodnota. Občanská sdružení tvrdí, že jste o tom věděl dopředu a jako spekulant jste ovlivňoval tvorbu územního plánu, aby byl schválen co nejdříve, jak se k těmto tvrzením stavíte?
Tady si dovolím odbočit. Často slýchám slovo spekulant s hanlivým tónem v hlase. Proč? Kamenujeme snad našeho trafikanta za to, že si dovolil prodat nám noviny dráž než je dostal sám? Pliveme snad na obchodníka se zeleninou za to, že na ní má svůj zisk? Přece jakékoliv zboží je prodáváno za účelem zisku! Obchodník spekuluje s tím, že dostane vyšší cenu, než za kterou koupil! Dělník v továrně přece také chce za svou práci mzdu! Je to od něho nehoráznost? Kdo z nás je ochoten vzít své peníze, investovat je do zboží, (tím jsou i nemovitosti) a riskovat, že o ně přijde? Protože každý obchod je riziko. Proč tedy to opovržení? Já sám nejsem překupník s pozemky. Zabývám se developerskou činností.

Prosím zpět k otázce.
Drtivá většina pozemků, které jsem tehdy kupoval, byly zastavitelné dle platného územního plánu z roku 1996. O žádnou změnu územního plánu na svých pozemcích jsem nežádal. Pouze jsem jednou koupil malou část pozemků, na kterých bylo o změnu zažádáno jejich původními majiteli, a já ji pouze převzal již v běhu.

Nové Skorotice jsou považovány za prominentní čtvrť, která má přednost před ostatními. Jak to vidíte vy?
Dnes již s úsměvem vzpomínám, na články v „MF Dnes“, kde se psalo o tom, jak jsem protlačil změnu územního plánu ve Skoroticích a na těchto pozemcích si staví své domy „honorace“. V diskusích k těmto článkům (přebírala je většina místních i některá celostátní média a vděčné reprízy se objevují stále), jsem se dokonce dočetl, že dotyčný diskutující (samozřejmě anonymní) má zaručené informace, jak jsem prosadil minimálně deset změn územního plánu na svých pozemcích. Za celá léta na nich neproběhla ani jediná změna s výjimkou té, o které jsem se zmiňoval před okamžikem! Úsměvné či tragické na tom je to, že redaktor MF Dnes se mnou asi dvě hodiny na toto téma hovořil. Měl dokonce již před touto schůzkou docela správné informace. Ode mě dostal naprosto vyčerpávající doplnění. Naprosto přesně znal veškeré detaily mých transakcí a činností ve Skoroticích. Druhý den vyšel článek popisující pravý opak reality polopravdy, překroucené údaje vytržené z kontextu i naprosté lži! Nechápal jsem to! Byl jsem tím šokován. Mimochodem ty pozemky, o kterých pan redaktor tehdy psal, že jsem na nich změnil územní plán a postavil na nich domy pro VIP osoby, ty pozemky, díky nimž jsem získal takovou popularitu, jsou dodnes pouze loukou!

Takže to podle vás vůbec není prominentní čtvrť, i když tam žije oněch „horních deset tisíc?“ Například velvyslanec Gandalovič nebo náměstek primátora Řeřicha.
Nové Skorotice vidím jako jednu z nejkvalitnějších obytných čtvrtí města Ústí. Má hezkou polohu s pěkným výhledem na Krušné hory. Má velmi dobrou dopravní obslužnost, do centra města kousek i pěšky se to bez problémů zvládne. Na druhou stranu je tu nádherný klid, aby ne, u hřbitova. Z toho logicky plyne fakt, že se sem většina lidí toužících po novém domě v Ústí stěhuje. Vám když někdo nabídne hezké místo, tak raději půjdete do horšího? Nevěřím! Takže když je člověk třeba lékař, pojišťovák, důchodce, živnostník a třeba i politik a postaví si někde nový dům, tak je automaticky prominent? Nebo je nějaký procentuální koeficient, kolik lékařů může bydlet vedle živnostníků a politiků, aby to pak bylo nazýváno prominentní čtvrtí? Já se omlouvám, ale je mi to už vážně trapné se těmito stupidními úvahami zabývat.

Faktem ale zůstává, že původně takřka bezcenné pozemky raketově změnily svou hodnotu směrem vzhůru, takže jak chcete vyvrátit tvrzení, že jste se o změnu a její následné schválení nepostaral v zákulisí? Přeci jen změna z nezastavitelného území na zastavitelné je zhodnotila až o 300 procent.
Ano, hodnota těchto pozemků tímto stoupla. Aby však byly „drahými“ stavebními parcelami, je potřeba vypracovat projekty inženýrských sítí. Vyřídit územní a stavební povolení na veškerou infrastrukturu. Vyřešit majetkoprávní vztahy k sousedním pozemkům, přes které je potřeba s technickou infrastrukturou projít a následně vybudovat inženýrské sítě. To vše jsou investice za desítky milionů a práce pro týmy lidí na několik let. Vy tvrdíte, že: „původně takřka bezcenné pozemky změnily svou hodnotu zhruba o 300 procent.“ Jelikož mám docela rád matematiku, tak vás vezmu za slovo „bezcenné“ je matematicky vyjádřeno nulou. Tedy nula krát tři je stále nula.

Dobře, ale víte, že tak to není.
Nyní vážně, souhlasím s vámi, že touto změnou se hodnota zvedla asi třikrát. Nesouhlasím však s vámi, že pozemky byly téměř bezcenné! Stejně tak by s vámi nesouhlasila spousta ostatních vlastníků a hlavně těch, co na pozemcích hospodaří. Pro každého mají ovšem hodnotu jinou. Jde hlavně o vztah vlastníka k půdě. Zkuste se schválně v průběhu roku projít po Ústí a jeho okolí a porovnávejte, jak louky vypadají. Bohužel mnohdy se tomu stavu již vůbec nedá říkat louky. Dovolím si tvrdit, že mé pozemky patří mezi ty nejlépe udržované.

Jako řadový občan byste ovšem nikdy do bezcenných pozemků neinvestoval, skutečně jste nevyužil k transakci informace z veřejných funkcí?
Pozemky na stráni ve Strážkách jsem začal skupovat někdy před šesti lety s úmyslem postavit tam malý statek s nezbytnými pastvinami kolem. Hned po revoluci jsem totiž jednu usedlost vlastnil, včetně devatenáctihlavého stáda býčků a pěti koní. Díky mé tehdejší naivitě a důvěřivosti v poctivost lidí jsem s hospodařením skončil tak rychle, jak jsem začal. Myšlenka na malé hospodářství pro radost se mě však drží dodnes. Při nákupu pozemků jsem dbal na jejich „čistotu,“ co se týká omezení různými biokoridory a nejrůznějšími ochrannými pásmy inženýrských sítí atp. Absolutně jsem se tehdy nezajímal o nějaký případný nový územní plán. V té době se o něm, pokud je mi známo, ani neuvažovalo. To, že tato louka je dnes z velké části určená k zástavbě rodinnými či venkovskými domy opravdu není moje práce! Vím, že mi to stejně málokdo uvěří, takže se k tomu nebudu dále vyjadřovat.

Řekněte mi alespoň, co teď s těmito pozemky hodláte udělat?
V současné době po té několikaleté mediální štvanici začínám přemýšlet, zda je opravdu rozumné mou vysněnou usedlost na svahu, který jsem si zamiloval, začít stavět. Neznám vás a nevím, co vám se líbí, ale budete-li mít někdy na jaře, ale i v kteroukoliv jinou roční dobu volnou chvilku a náladu na procházku, vyšlápněte si na horizont mé louky mezi Habrovicemi a Strážkami a pochopíte, o čem mluvím. Možná mi uvěříte, že se dá zamilovat nejen do ženy, ale i do pozemku. Přiznám se ale, že jsou i chvíle, kdy jsem tak zdeptán děním kolem sebe, že uvažuji o ukončení veškerých svých aktivit a o odchodu do naprostého ústraní.

Jak se stavíte k obchvatu Strážek, ovlivní některá z jeho variant váš majetek a jak?
Obchvat Strážek. Většina občanů Strážek by ho chtěla, ale nikdo z nich není ochoten pro to absolutně nic obětovat. Naprostá klasika. Co k tomu dodat? Jen to, že já bych taky nebyl nadšený z aut pod okny mého domu, ale jsem zvyklý na fakt, že když něco chci, musím pro to něco udělat a něco do toho investovat! A ovlivní-li některá z variant můj majetek? Možná nepatrně ano. Ale neřeším to. Nevěřím, že se někdy obchvat zrealizuje. Při současném stavu a zatíženosti křižovatky „Petrovická x Sociální péče“ si nedovedu představit, jak by to tam vypadalo, když by se vybudováním obchvatu přitáhlo několikanásobné množství dopravy z dálnice sem. A co dál? Veškerá tato doprava by se nasměrovala přes Severní Terasu kolem Masarykovy nemocnice. Nepřál bych potom těm několika desítkám občanů Strážek ty oprávněně rozlícené reakce tisíců občanů Severní Terasy, Skřivánku a pacientů, zaměstnanců a návštěvníků Masarykovy nemocnice, kteří by si tu několikanásobně zvýšenou frekvenci dopravy zajisté „s radostí užívali.“

Jste považován za vlivného podnikatele a stejně tak vlivného člena ODS, je to pravda?
A jsme opět doma. Jsem-li vlivný podnikatel a člen ODS? Vy mi lichotíte. Vlivný podnikatel v žádném případě. A vlivný člen ODS? Chvílemi to bylo vážně příjemné si to o sobě číst. A někdy i užitečné občas za mě někdo zaplatil kávu či oběd v restauraci. Ale vážně, tohle přece nemá smysl komentovat. Alespoň já to neumím. Schválně, co byste na tuto otázku odpověděl vy na mém místě? Já vím, „ano,“ nebo „ne.“ Tak tedy ne, nejsem vlivný člen ODS! Již jsem pouze dosluhujícím místopředsedou jednoho z místních sdružení v Ústí.

Z jiného soudku, hodláte se někdy vrátit do politiky, ať už té regionální či celostátní, která z oblastí komunálního dění je vám nejbližší, ve které byste byl ochoten se angažovat?
Politický systém, který je u nás nastaven, v podstatě neumožní žádné straně zrealizovat zcela svůj program. Vždy je to neustálý souboj a spousta kompromisních usnesení, která ve výsledku vedou k polovičatým řešením. Následně každý vládnoucí subjekt je oprávněně pranýřován, že nesplnil to, co před volbami sliboval. Výjimkou mohou být menší obce, kde se všichni osobně znají, podaří se zvolit rozumný a zapálený starosta spolu se členy obecního zastupitelstva a ti se společně s ostatními občany starají o rozkvět své vesnice. Tomu bych rozuměl. Prostě zdravý selský rozum. Hodně důležitým faktorem je vztah k rodnému místu a nejlépe k rodovému majetku, děděnému z generace na generaci. To nám tady v Ústí, a celkově v našem pohraničí, dost chybí. Škoda!

Na závěr, jaké jsou vaše nejbližší plány?
Mé nejbližší plány? Bohužel nic příjemného. Nejsem nejmladší a ozývají se zdravotní problémy ze všech stran. Čekám na relativně náročný lékařský zákrok, a jelikož nejsem ženská (ty mají statisticky větší „odolnost“), tak jsem možná neúměrně vystresovaný. Dopadne-li to dobře, tak bych byl rád lepším tátou. Celá léta jsem děti zanedbával a vždy jsem si říkal: „ Ještě tento rok a pak to doma dohoníš“. Teď vím, že je to nesmysl a moc mě to mrzí. Obávám se, že tohle se dohonit a napravit nedá.