Dnešní snímek, který vám Deník představuje - autor popsal takto: „Všichni Ústečáci dobře znají pohled od Masarykovy třídy ke Špitálskému náměstí, kde celý západní horizont tvoří industriální panorama rozlehlé továrny. Ale takřka zcela neznámý a přitom velmi zajímavý je opačný pohled ze Spolchemie na celé město. Továrna navíc sama disponuje mnoha vyhlídkami, ať už z technologických objektů či ze své správní budovy. Je zajímavé, jak to stále vnímáme jako dva zcela různé oddělené světy,“ usmál se Cettl.

V Café Max vystavuje výňatek z projektu „Moje město“, jenž fotil v roce 2002 na černobílé svitkové filmy středoformátovou kamerou Pentax 645. „Zde vystavovaný soubor jsou jen fotky ústeckých továren Spolchemie a Setuzy. Trochu jsme zariskovali s názvem Pravda o kráse Ústí. Během fotografování jsem ale překvapivě zjistil, že jedno z největších kulturních a historických dědictví Ústí se skrývá právě za zdmi těchto závodů. Zatímco město prošlo několikrát násilnými změnami bylo vybombardováno, vyvlastněno, dál necitlivě bořeno a velikášsky přestavováno, tak v továrnách žádná taková urbanistická čistka neprobíhala. Obě dvě továrny skrývají cenná stavební i technická řešení a dokážu si představit, že mohou být pro lidi velkou atrakcí,“ dodal autor.

Na jeho fotografie se můžete těšit každý čtvrtek