Pohádkové bytosti vítají dítka ve vestibulu. Budoucí prvňáčci plní nejrůznější úkoly, jako je například poznání písmenka mezi číslicemi. Na ústeckých základních školách začaly zápisy do prvních tříd. Nechat se zapsat do Základní školy Mírová přišla s rodiči i pětiletá Viktorka Horáčková.

„Nejvíce se těším na paní učitelku a pohádku, kterou promítají,“ řekla Viktorka, když mířila k zápisu.

Náměstkyně primátora pro školství Helena Kubcová řekla, že letos by k zápisům do prvních tříd mělo v Ústí podle odhadů přijít 1 020 dětí. „Je to pouze odhad. V Ústí se v roce 2006 narodilo o 23 dětí méně nežli v roce 2005, trendově se mírně zvýšila saldová křivka migrace. Z loňského roku se posunuje 155 dětí, které měly odklad. V roce 2011 přišlo k zápisu 1 214 dětí,“ uvedla Kubcová.

Ředitel Základní školy Mírová Kamil Veigend uvedl, že v první den přivítali 62 dětí. „Celkem nakonec přišlo zhruba 90 dětí. Podle toho, kolik jich nakonec nastoupí, uvidíme, zda otevřeme tři nebo čtyři první třídy,“ řekl.

Termíny zápisů na ústeckých základních školách.

Co by mělo dítě znát, když jde k zápisu? Barvy, geometrické tvary a orientovat se v prostoru. „Také by mělo umět básničku a písničku, samostatně splnit zadaný úkol. Děti necháváme nakreslit postavičku. Na té se dost pozná, jaké je,“ doplnila zástupkyně pro první stupeň Iveta Nesvatbová.