Jak se zdá, ODS na Ústecku se rozhodla v příštích volbách dát zelenou neokoukaným osobnostem, případně mladým lidem. Vzhledem k tomu, že v současnosti má historicky nejnižší preference, není divu. Jedním z nových tváří, které budou s nejvyšší pravděpodobností kandidovat za tuto stranu v krajských volbách, je i předseda Mladých konzervativců v Ústí, Marek Slába.

Sbližujete se s ODS, jak k tomu došlo?
Mladí konzervativci s ODS spolupracují již dlouho, obě platformy existují přes dvacet let, sdílejí mnoho společných hodnot. To ovšem neznamená, že by Mladí konzervativci byli jakkoliv součástí či odnoží ODS, jsme ve vzájemné pozici rovnocenných partnerů. Toto partnerství potvrdila smlouva o spolupráci, která byla schválena XXII. kongresem ODS.

Takže budete na kandidátce do krajský voleb?
Několik našich členů pravděpodobně ano. S největší pravděpodobností i já, ale nechci být špatným prorokem.

Mimochodem, není poněkud na škodu, že nemáte příliš mnoho zkušeností z politického života?
Víte, snažím se na všem a na všech vidět to dobré, tedy i tuto skutečnost beru pozitivně, dokonce jako výhodu. Rozhodně mohu říci, že máme velký elán pomoci našemu městu a kraji k tomu, aby oba byly lepšími místy k žití, než jsou dnes. Dál si myslím, že náš příspěvek bude například v novém úhlu pohledu na některé okolnosti, které utváří podobu našeho kraje.

Jaké konzervativní, konkrétní, ideje vás oslovují a jak je chcete aplikovat na Ústí, pokud se dostanete na kandidátku?
Program pro krajské volby je ve fázi příprav. Vzhledem k nedávným incidentům na Děčínsku se ale vynořuje jedna ze základních konzervativních myšlenek, a to důraz na vládu práva.
Je třeba nepodceňovat současnou situaci na Šluknovsku, která při žádných nebo polovičatých či populistických řešeních může přerůst ve společenský problém takového velkého rozsahu, jaký si nikdo z nás nedovede představit.

Vy na to máte také nějaký svůj recept?
Postupovat se v minulosti dle mého názoru mělo velmi rozvážnou integrací. Zároveň se musí zlepšit dohled nad hnutími pořádajícími protestní akce, a to na obou stranách, neboť extremismu je třeba zamezit. Extremismus za celou svoji existenci nikdy nic dobrého nepřinesl a je lhostejné, zda nalevo nebo napravo, mezi konzervativci či liberály.

Myslíte si, že česká společnost, pověstná v současnosti svým skepticismem i sklony k národovectví a socialismu bude konzervativním idejím otevřená? Nemáte obavy, že konzervativní ideje bude považovat spíš za nepružné?
S tím rozhodně nemohu souhlasit, že by konzervativní ideje byly nepružné. V netotalitní občanské společnosti jsou myslím tyto hodnoty naprosto nadčasové, pokud mluvíme o takových idejích jako je svoboda jednotlivce a důraz na spolupráci komunity.

Kdo je Marek Slába?

- je mu 22 let, je rodilý Ústečan, v současné době bydlí na Skřivánku
- maturoval na Gymnáziu dr. Václava Šmejkala
- před měsícem byl zvolen za předsedu Regionálního klubu Mladých konzervativců Ústí
- vedle předsednictví studuje na filosofické fakultě ústecké univerzity a učí angličtinu
- ve volném čase se nejraději věnuji rodině, lyžování, tenisu, literatuře a historii
- věří v to, že člověk byl stvořen ke svobodě a myšlenky útlaku nemohou zvítězit
- tím nemyslí pouze útlak totalitní, ale také útlak vyplývající z přílišné anarchie
- je velkým nepřítelem jakékoliv diskriminace a veškerých forem rasismu
- na prvním místě u něj je rodina, v níž má obrovskou podporu a jíž si nesmírně váží

Jak tedy vidíte budoucnost Ústeckého kraje?
Nejprve chci podotknout, že svůj kraj mám nesmírně rád a v případě odloučení se mi po něm stýská. Nejen díky tomu, že je obklopen nádhernou krajinou, ale také proto, že v posledních letech vidím velké zlepšení podoby našeho města. A co se týče budoucnosti, velký potenciál je ve strategické poloze našeho kraje.

V jakém smyslu?
Ústecký kraj je spojnicí mezi Prahou a největším obchodním partnerem naší země Německem, a to dokonce třemi způsoby. Tedy silniční, železniční a říční sítí. Spolupráci s našimi sousedy je dobré prohlubovat. Případně také nabízet krásy Ústeckého kraje turistům zahraničním i vnitrozemským, což již dnes umožňuje cenami ověnčený projekt Brána do Čech, jehož potenciál se využívá dle mého názoru velmi kvalitně a jistě se tak bude dít i dál.

Vraťme se k vašemu klubu, já o něm, přiznám se, slyším poprvé. Kdy jste vůbec vznikli a proč?
Náš Ústecký regionální klub je opravdu jedním z nejnovějších, naše činnost zatím nepřesáhla ani první půlrok, nicméně za sebou máme už řadu akcí. Co se týče Mladých konzervativců jako celku, byli založeni roku 1991 skupinou studentů z různých vysokých škol, jmenovitě studenty elektrotechnické fakulty v Brně a spolkem českých studentů práv Všehrd. Tito studenti „chtěli být při tom“, stejně jako my teď. Jejich role v době transformace z totality na demokracii byla velice důležitá a já všem „otcům zakladatelům“ Mladých konzervativců vzdávám hold.

Takže se dala dohromady skupinka mladých, kteří mají uniformní pohled na svět, a řekli si, tak my tedy budeme něco jako dělat?
Vy to sice zlehčujete, ale v jádru to tak přece vždycky je. Ale především je třeba říci, že dvouslovný název nemůže plně pojmout myšlenky všech našich členů. Konzervatismus v našem pojetí není jednou mantrou či uniformním pohledem na svět. Ztotožňuji se s předsedou Mladých konzervativců Jiřím Fremrem, který říká, že „… kolik konzervativců, tolik konzervativizmů!“

Co přesně je tedy cílem hnutí?
Dle stanov zejména vzdělávání a odborný růst členů, každopádně si myslím, že tento rámec byl dávno překročen. Desítky různých seminářů, konferencí a setkání uspořádaných všemi regionálními kluby napomáhají přiblížit mladé lidi k pravicové politice.

Obecná definice je?
Mladí konzervativci jsou organizací sdružující mladé lidi ve věku 15 až 35 let, kteří se hlásí k liberálně konzervativnímu proudu české pravicové scény.

Co to je za mišmaš, konzervativismus a liberalismus, to si drobet odporuje, nebo snad ne?
Mladé konzervativce dle mého lépe vystihuje liberální konzervatismus. Konzervativní hodnoty jako například rodinné zázemí, svoboda jednotlivce a silný stát, jež příliš svojí činností nezasahuje do práv občanů, důraz na kvalitní vzdělávací systém se přeci dobře snoubí s myšlenkami volného trhu, nízkých daní, svobody vyznání a adresného a spravedlivého sociálního systému, které jsou myšlenkami liberalismu.

Mimochodem, jaký je věkový průměr zdejších členů?
V našem regionálním klubu to bude něco přes dvacet let, celorepublikově vám to přesně neřeknu, ale odhaduji, že to bude velmi podobný stav.

Zpět ke komunálu, preference ODS v současnosti nevypadají moc růžově, čím si myslíte, že to je?
Zřejmě proto, že konkurenti ODS proti ní pořádali velké výpady, ale totéž se stalo i z vlastních řad, například útoky Mirka Topolánka do severočeských sdružení ODS, hlavně ke konci jeho kariéry. Víte, dnes je velice populární hledání kauz a senzací tam, kde většinou žádné nejsou, nebo nemusejí být.

Vládní reformy v tom tedy podle vás podíl nemají?
Určitě se na tom podepsaly reformy, ale i volby jsou většinou jakýmsi referendem voleb minulých, lidé to tak vnímají. Často jim nedochází, že krajské volby jsou o kraji a ne o těch lidech v Praze. Nasadí si klapky a pak nevidí žádný přínos od komunálních politiků. Škoda. Proto ČSSD vyhrála poslední volby v Ústeckém kraji. Doufejme, že tentokrát to tak nebude.