Jedním z posledních velkých odstřelů v Ústí byla demolice na Bukově. Stará ústecká nemocnice v Pasteurově ulici již nestačila požadavkům rozrůstajícího se počtu obyvatel ve městě a záměrům na rozšíření její činnosti. Místo pro novou nemocnici bylo vybráno na Bukově nad budovou kožního sanatoria, jehož velká budova umístěná na kopci byla dominantou města již z doby první republiky.

První padla kotelna

„V první řadě bylo nutné uvolnit místo pro výstavbu nových objektů, což představovalo odstranění několika budov, které tvořily komplex kožního sanatoria. Prvním objektem určeným k demolici byl železobetonový skelet haly bývalé uhelné kotelny. Ta byla již mnoho let mimo provoz,“ vzpomíná na tuto akci střelmistr Petr Mikula.

Po odstranění ocelové konstrukce střechy haly dělníci rozvrtali cihlovou obezdívku prvního kotle a odstřelem obnažili vnitřní železné potrubní konstrukce. Po odstranění šamotových vyzdívek mezi trubkami postupně rozřezali trubky autogenem.

Na závěr navrtali a rozstřelili spodní podpěrnou železobetonovou konstrukci kotle včetně výsypného roštu. Rozstřelené železobetonové sloupy a trámy podstavce kotle museli dodatečně dobourat pomocí bouracích kladiv na bagrech na menší kusy vhodné pro naložení a odvoz na skládku, tehdy do „všebořického laloku“. Poté stejným způsobem zlikvidovali zbývající dva kotle.

Po stopách ústeckých výbuchů

V Ústí od roku 1945 do konce osmdesátých let zmizely stovky domů. I stará katovna a známé hospody. Ještě v devadesátých letech padlo také několik budov.
Zmizela tehdy i celá továrna - Prefa Trmice. Po stopách demolic se vydáváme v rámci seriálu Zaniklé Ústí se střelmistrem Petrem Mikulou a jeho spolupracovníky.
Postupně zdokumentujeme všechny významné demolice objektů v Ústí nad Labem a zajímavé vzpomínky, na které pomalu padá prach zapomnění.

Jako poslední v pátek 24.května 1991 ve 14.18 hodin provedli odstřel obvodového zdiva haly kotelny. Celkem provedli osm dílčích odstřelů, při kterých do vrtů ve zdivu umístili více než 1500 náloží. Jenom pro poslední odstřel obvodového pláště haly použili 679 rozbušek a 25 kilogramů trhaviny Gelamon.

Opatrnost nutná

Zástupce technického vedoucího odstřelu Petr Mikula k tomu dodává: „Budova demolované kotelny byla v těsném sousedství nově dokončeného pavilonu protetiky a přesný čas každého z odstřelů bylo nutné předem dohodnout s vedením nemocnice. Hrozilo totiž nebezpečí, že seismický otřes, který každý odstřel vyvolá, i když byl minimální, by mohl mít vliv na provoz počítačů, takže bylo dohodnuto, že každý odstřel bude proveden vždy v předem určený čas, a to až na ústní pokyn někoho z personálu protetiky, že počítačová síť je vypnutá. Takže se někdy stávalo, že jsme čekali třeba až půl hodiny a na znamení bylo nutné během 5 minut rychle uzavřít bezpečnostní okruh a provést odstřel. Poslední odstřel pláště haly původně ohlášený a dohodnutý na 14.00 hodin byl proveden ve 14.18 hod.“

Během odstřelů nebyly způsobeny žádné škody, ani nebyl nijak omezován běžný provoz nemocnice. V areálu bukovského sanatoria pokračovala již výstavba nové krajské nemocnice. Přitom bylo nutné odstranit ještě jeden z velkých objektů čtyřpodlažní objekt staré, již nevyhovující prádelny. Ta stála přímo u vjezdu z ulice Sociální péče, ale o tom již v některém z příštích dílů.