„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst…,“ zpívají děti v písničce k desítky let starému naučnému televiznímu seriálu. Lásku ke zvířatům je potřeba projevovat i dnes, a nejen k těm chlupatým. Na celé planetě kvůli zásahům člověka doslova melou z posledního stovky ohrožených živočišných druhů. A právě člověk jako jediný je schopen zabránit tomu, aby budoucí generace neznaly některá zvířata už jen z obrázků…

K tomu slouží mimo jiné kampaně, které se na ochranu ohrožených druhů dlouhodobě zaměřují. Do té celoevropské, kterou každoročně vyhlašuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) společně se Světovou unií pro ochranu přírody (IUCN) a Komisí pro záchranu druhů (SSC), se tradičně zapojuje Zoologická zahrada Ústí nad Labem. Tu aktuální EAZA vyhlásila v září 2011 na svém 27. výročním zasedání ve francouzském Montpellier a je zaměřena na živočichy jihovýchodní Asie.

Tropický prales mizí kvůli plantážím

„Jedná se v pořadí o 10. kampaň EAZA, ke kterým se ústecká zoo připojuje od samého začátku. Kampaně jsou zacíleny buď na konkrétní ohrožené druhy zvířat, jako jsou tygři, nosorožci či obojživelníci nebo na oblast vyžadující zvláštní pozornost, což je příkladně Madagaskar. Jihovýchodní Asie patří mezi oblasti s vysokou biodiverzitou , ale zároveň i oblast s největším počtem ohrožených druhů. Je domovem známých a oblíbených zvířat jako jsou sloni, orangutani či nosorožci, ale i málo známých jako kahau, banteng, tabon či batagur,“ přibližuje Věra Vrabcová ze Zoologické zahrady v Ústí nad Labem.

Cíle kampaně jsou, jak informovala, jednak zvýšit povědomí veřejnosti v Evropě o ohrožených druzích jihoasijských zvířat, nashromáždit 750 000 Euro na záchranné projekty a přispět ke snižování lovu a obchodu se zvířaty.

„V posledních třiceti letech dochází ke kácení tropického pralesa zejména kvůli zakládání plantáží palmy olejné. proto je dalším z cílů kampaně ovlivnit spotřebitelské chování Evropanů, neboť jeden ze zemědělských produktů palmový olej využívají zejména země Evropy a Severní Ameriky,“ vysvětluje Věra Vrabcová.

Ekonomický vzestup oblasti, lov a obchod

Podívejme se na důvody, proč jsou zvířata v jihovýchodní Asii ohrožena. Kvůli ekonomickému vzestupu oblasti, zemědělství, těžbě nerostných surovin a zvyšujícím se možnostem dopravy ztratila přirozené životní prostředí. Pak je tu ilegální lov a obchod s masem, kožešinami, kůžemi, trofejemi. Zvířata jsou lovena kvůli tradiční medicíně a chytána živá, aby sloužila jako domácí mazlíčci. Jejich životu nepřidá ani znečištění, tlak invazivních druhů, což má negativní vliv na ovzduší a vodní zdroje a vznik skleníkových plynů.

Kampaň se týká regionu zahrnujícího deset zemí (Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Brunej, Vietnam, Laos, Myanmar, Kambodža), které jsou seskupeny do Sdružení států jihovýchodní Asie ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Další důležité kritérium kampaně říká, že druhy zvířat, jichž se týká, musí být zapsány v Mezinárodní knize ohrožených druhů v kategorii „ohrožený“ nebo „kriticky ohrožený“.

Kromě druhů zvířat vyjmenovaných v šedém bloku na této straně zoo chová i další vzácné druhy, které jsou také zapsány v Mezinárodní červené knize, ale „pouze“ v kategorii „zranitelný“ levhart obláčkový, medvěd malajský, panda červená, kakadu molucký, korunáč vějířový, karetka novoguinejská a mnohá další.

Do kampaně zoo zapojí návštěvníky…

Ústecká zoo počítá v průběhu kampaně se zapojením nejen svých návštěvníků, ale také škol. Pro návštěvníky budou od 3. do 11. března připraveny „Jarní prázdniny v zoo“, kdy v areálu vyrostou stanoviště s informacemi, pohybovými aktivitami a soutěžními otázkami kvízu zaměřenými na probíhající kampaň. Každý účastník bude na závěr odměněn drobným tematicky laděným dárkem.

Na Mezinárodní den Země bude 21. dubna program zaměřen na téma kampaně a zapojí se do něj děti všech typů škol.

Víte, co je zoogeocaching? Spočívat bude v založení kampaňové „kešky“, po které pátrají milovníci této dobrodružné aktivity. K dispozici bude i cestovní cache s cílem dostat se z místa v ústecké zoo do místa konání 28. výročního zasedání EAZA v září 2012, do rakouského Innsbrucku, kde bude kampaň slavnostně ukončena. Hrát budou moci návštěvníci zoo od února do září.

Soutěž o nejvtipnější text na webových stránkách zoo „Doplňte bublinu“ proběhne od června do srpna. V září se uskuteční v pavilonu exotária výstava nejzajímavějších výroků.

Již nyní mohou návštěvníci zahrady najít stanoviště se základními informacemi doplněné trojrozměrnými exponáty a přírodninami. Informace o kampani jsou k dispozici nejen na www.zoousti.cz, ale také na vzdělávacích panelech umístěných v zoologické zahradě.

…a děti od mateřských po střední školy

„Aktivity pro školy jsou rozděleny podle věkových kategorií dětí a jednotlivých typů škol. Pro mateřinky je potřeba vždy vymyslet něco jednoduchého. Proto se nám daří pavilon exotária plnit výtvarnými dílky nejmenších dětí. S některými mateřskými školami máme už stabilní spolupráci. Podílejí se třeba na zdobení vánočního stromku v zoo. Pro tuto kampaň jsme pro ně vyhlásili výtvarnou a tvůrčí dílnu „Tajuplný prales aneb Pohádka o princezně Saole“. Za použití libovolného materiálu mají vyrobit strom s obyvateli jihoasijského pralesa. Všechny výrobky budou od 21. dubna vystaveny v pavilonu exotária u příležitosti Mezinárodního dne Země,“ popisuje zkušenosti s mateřskými školami a novinkami pro ně Věra Vrabcová.

Zoo vyhlásila také projektové dny pro školy Ústeckého kraje na téma kampaně. Děti si samy připraví informační stanoviště formou posterů, prezentací, soutěží, vhodných aktivit a podobně. Projekty představí veřejnosti v areálu zoo rovněž 21. dubna během Mezinárodního dne Země. „Šest let spolupracujeme s ústeckou ZŠ Vojnovičova, ZŠ Svážná v Mostě, ZŠ v Krupce a ZŠ Buzulucká v Teplicích, kde pracují opravdu nadšené učitelky. Počítáme, že se k nim ještě tak dvě tři školy přidají a vznikne sedm stanovišť,“ říká Věra Vrabcová.

Žáci prvních a druhých tříd zde vystoupí s divadelními představeními příběhem, bajkou nebo pohádkou.

„Pro střední školy se vymýšlí soutěž nejobtížněji. Nejužší spolupráci máme se Střední školou obchodu a služeb v Keplerově ulici v Krásném Březně. Ale věříme, že téma chytne i další. Pro střední školy a odborná učiliště jsme vyhlásili soutěž o nejlepší zpracování problematiky jihovýchodní Asie v programu PowerPoint s názvem „Daleká země blízký problém“. Všechny zaslané práce budou představeny a oceněny opět u příležitosti Mezinárodního dne Země 21. dubna 2012.“