Začátek zasedání zastupitelstev města Ústí nad Labem se možná v budoucnu posune tak, aby je mohli stíhat lidé, kteří chodí do práce. Někteří zástupci veřejnosti totiž dlouho na vedení města tlačí, aby tradiční termín zahájení zastupitelstva posunuli z 10:00 na později. Primátor Vít Mandík nyní zvažuje, že jim vyhoví.


Požadavek na odpolední zasedání má třeba hnutí Stop tunelům. Opakovaně při zasedáních zastupitelstva, které se dotýkala územního plánu, na to poukazovali. „9. ledna 2012 jsme dopisem vyzvali primátora Víta Mandíka, aby posunul termín konání budoucích zasedání zastupitelstva do odpoledních hodin,“ tvrdí hnutí ve své tiskové zprávě.

Během prosincového zasedání na problém upozornili i další lidé. „Musel jsem si kvůli tomu vzít dovolenou,“ rozčiloval se tehdy učitel Radim Holeček.

Primátor se rozhodl volání po změně tradičního času nejspíše vyhovět. „Zvažuji, že by se začátky zastupitelstva mohly posunout na 14. nebo 15. hodinu odpoledne,“ uvedl na své poslední tiskové konferenci. Jeho náměstek Jan Řeřicha uvedl, že čas je na primátorovi. „Klub ODS se tím nezabýval,“ dodal.

Snahy o změnu času zasedání zastupitelstva zde byly již za minulého vedení radnice. Tehdejší primátor Jan Kubata je ale většinou odmítal s tím, že zastupitelstvo by se mohlo protáhnout do pozdních nočních hodin. Zasedání zastupitelů většinou netrvá déle než dvě až tři hodiny, v minulosti se ale vyskytly i případy, kdy zastupitelé přes začátek v 10:00 skončili až večer.

Okolní velká města k problematice zasedání zastupitelstva přistupují rozdílně. V Děčíně nebo v Litoměřicích jsou odpoledne. V Teplicích primátor zastupitele svolává také v ranních hodinách. Na kraji také začínají v 10:00.

Doba konání zastupitelstva může být pro obyvatele Ústí velmi důležitá, zvláště když se jedná o problému, který se jich osobně dotýká. Každý obyvatel města má za zákona právo se k projednávanému bodu vyjádřit. Musí být ale na zasedání přítomný.

V minulosti se Ústečané o jednání zastupitelů dozvídali jen ze zveřejněného usnesení. V současnosti město jednání zastupitelů přenáší online po internetu.