Na Fakultní základní škole (FZŠ), České mládeže se konal zápis budoucích prvňáčků. Zapisování dětí probíhalo v sedmi třídách, kde na děti i jejich rodiče čekaly paní učitelky. „Po zkušenosti z minulých let jsme se snažili zápis zorganizovat tak, abychom pro rodiče i děti vytvořili příjemné prostředí. Například před každou třídou na děti čekali jejich starší kamarádi, kteří se jim věnovali a nabídli jim různé aktivity pro ukrácení dlouhé chvíle,“ uvedla Vlasta Rytířová.

Rodičům i dětem bylo k dispozici drobné občerstvení, o které se postaraly žákyně 9. třídy. Tentokrát k zápisu přišlo celkem 72 dětí. „Tento zájem nás každoročně opravdu velmi těší, ale kapacita školy nám nedovoluje všechny tyto budoucí prvňáčky přijmout. V příštím školním roce můžeme otevřít dvě první třídy, proto může být z celkového počtu zapsaných přijato jen 56 dětí,“ pokračovala Rytířová.

Kritéria přijetí

Mezi kritéria pro rozhodnutí o přijetí patří docházka staršího sourozence na školu, udělení odkladu školní docházky v loňském roce a znovu podaná žádost o přijetí k nám, a samozřejmě i vzdálenost bydliště od školy.

Zájem rodičů o přijetí jejich dítěte na FZŠ každoročně převyšuje kapacitní možnosti školy.

Kvalita pedagogů

„Svědčí to o kvalitě našich pedagogů a rodiče si výsledků školy cení. Již devět let se FZŠ zapojuje do mezinárodních projektů, které umožňují žákům i pedagogům získávat zahraniční zkušenosti. Zřizovatel školy, město Ústí nad Labem, každoročně poskytuje nemalé prostředky na modernizaci školy. Spolupráce UJEP s naší fakultní školou má již dlouholetou tradici,“ dodala Rytířová. Učitelé se podílejí na přípravě budoucích pedagogů. Škola také nabízí řadu volnočasových aktivit a každoroční výjezdy žáků na školy v přírodě a výchovně vzdělávací pobyty. (red)