Jak probíhá celý proces nominací na Ceny Thálie, kterého jste se také zúčastnil?
Již dlouhá léta jsem členem operní komise, která objíždí všechna divadla a navrhuje kandidáty na nominace. V době ředitelování v Ústí jsem byl velmi zdrženlivý v hodnocení výkonů „svých“ pěvců a mohu s klidným svědomím říci, že jsem to nebyl já, kdo nominované za operu na ocenění navrhl. O konečném návrhu se hlasuje tajně, takže jakékoliv ovlivnění výsledku nepřipadá v úvahu. Takže se ani nebudu pouštět do spekulací, kolik se pro Ústí nakonec nominací na Thálie promění.

Podle jakých kritérií se nominace uděluje?
V umění se obtížně stanovují kritéria, obecně však dbáme, aby byly oceněny výkony v náročných rolích.

Čí nominace byla pro vás osobně největším překvapením?
Příjemně mě překvapila nominace Moniky Absolonové. Její nominace je pro mne do jisté míry zadostiučiněním, protože nový ředitel divadla zpochybňoval nasazení Funny Girl. Brzy se ukázalo, že to bude titul komerčně úspěšný a nyní se prokázala i jeho umělecká kvalita.

Koho byste vy osobně nominoval, který z ústeckých umělců vás oslovuje nejvíce?
Ústecké divadlo disponuje řadou vynikajících umělců, ale vzhledem k tomu, že Thálie se uděluje za uplynulý rok, má vždy samozřejmě šanci na ocenění pouze ten, koho v daném roce obsadili do role, která mu „sedla.“ Výkon paní Klamo v roli Lakmé navíc poutal velkou pozornost celé odborné veřejnosti, protože tato opera se naposledy hrála na českém jevišti před více jak půl stoletím a je to role mimořádně náročná. Myslím, že výkon paní Klamo byl opravdu nejpozoruhodnější, kterého jsme v Ústí byli v minulém roce svědky a s touto nominací se naprosto ztotožňuji. Mrzí mne, že v širší nominaci zůstal pan Jaroslav Kovacs, protože i jeho výkon v Lakmé je podle mého soudu mimořádný.

Považujete tolik nominací za úspěch celého divadla, nebo to leží jen na umělci?
Mimořádný výkon se může „urodit“ pouze v dobré inscenaci, kde jsou všechny složky na vysoké úrovni. Nepamatuji, že by někdy byl oceněn výkon v inscenaci průměrné nebo špatné. V tomto smyslu se tedy jedná o úspěch celého divadla. Já jen doufám, že ústecké divadlo si svoji uměleckou úroveň i nadále udrží.