„Vyplývá to z aktuálního stavu čerpání těchto peněz, podle kterého je pro jez rezervováno téměř 69 milionů korun a pro kanál více než 12 milionů korun,“ uvedl k tomu Miroslav Patrik ze sdružení s tím, že zvýšení o 41 milionů korun je neodůvodněné a netransparentní a tím, že zlepšení plavebních podmínek na Labi těmito stavbami bude neefektivní.

Příprava jezu v Děčíně je nyní ve stadiu jeho hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), neboť ŘVC v září 2010 předložilo nekvalitní dokumentaci EIA a ministerstvo životního prostředí ji proto muselo v květnu 2011 na základě vážných námitek vrátit k dopracování. Nový text je prý již hotový.

Za co ty peníze?

„Internetová stránka SFDI sice přehledně ukazuje faktury za výdaje jezu v Děčíně, ale chybou je, že současně není také průběžně zveřejňován i jejich obsah, aby bylo zcela transparentní, za co se během roku peníze utrácejí,“ kritizoval dál Patrik, podle kterého je zvýšení výdajů o 33,5 milionu na novou EIA podivné.

Podle ŘVC jsou Děti Země jen zájmová skupina profesionálních aktivistů, která pod záminkou ochrany přírody vytrvale blokuje snahu převést část dopravního zatížení na vodu.

Šéf ŘVC Jan Skalický k tomu uvedl, že nově připravované projekty jsou vždy koncipovány tak, aby byla v rovnováze plavba s ochranou přírody a dalšími činnostmi.

„Rybolov, rekreace, využití řeky jako zdroje čisté energie i zásobárny vody,“ uvedl Skalický s tím, že k tomu patří i protipovodňová ochrana, nebo revitalizaci území zasažených činností člověka v minulosti.

Nový jez na Labi
Celkové náklady: 4,2 miliardy Kč
Doba výstavby: říjen 2008 až prosinec 2015
Schválený rozpočet na rok 2011: 35 milionů Kč
Upravený rozpočet: 68,5 milionu Kč, tedy zvýšení o 96 %
Zatím utraceno: 41,4 milionu Kč, tedy 60 %

„Takto komplexně pojaté projekty mají samozřejmě vyšší nároky na jejich financování v období přípravy i realizace. Proto dochází k navyšování rozpočtů,“ dodal Skalický.

Proti jezům na dolním Labi bojuje ústecká společnost Přátelé přírody, která před lety iniciovala petici, jíž podepsaly tisíce lidí. Ředitel společnosti Marian Páleník řekl, že by bylo opravdu velmi zajímavé vědět, komu a na co konkrétně proplácí ŘVC faktury.

„Domnívám se, že i zde dochází k dojení státního rozpočtu. Některé firmy zaujaly výhodné postavení parazitů.“ Podle Páleníka prý je potřeba se ptát, co vede odpovědné státní úředníky k tomu, že tyto penězovody nejen tolerují, ale naopak podporují.

Odklon peněz

„Po 16 letech, kdy se Přátelé přírody zabývají snahou jisté lobby prosadit výstavbu jezů na Labi, v nás sílí pocit, že skutečným smyslem celého záměru je odklon značné části společných prostředků do něčí soukromé kapsy. Skutečnost, ze se řadu let vydávají na plány a přípravu další a další desítky milionů korun, patří k jedné z indicií,“ dodal Páleník.