Tu je nutno provést, jelikož zastupitelé na svém posledním loňském zasedání rozhodli, že sice návrh přijmou, ale že jim nevyhovuje navržené dopravní řešení. To by totiž vyžadovalo případnou stavbu dlouhých tunelů a také nových mostů.

Výběrové řízení

„V tuto chvíli připravuje příslušný odbor magistrátu výběrové řízení na zhotovitele změny územního plánu,“ potvrdil Jaroslav Kouba z kanceláře primátora. „Jeho samotné vyhlášení je podmíněno souhlasným stanoviskem Rady města Ústí nad Labem.“

Proti dopravnímu řešení se totiž zvedl i značný odpor, hlavně mezi majiteli nemovitostí, kterých by se případná stavba tunelů mohla dotknout. Obávali se totiž stavební uzávěry, jež by jim údajně mohla snížit hodnotu jejich pozemků a domů.

Zastupitelstvo proto v prosinci rozhodlo, že bude kvůli změně zřízena pracovní skupina složená z odborníků, ale i ze zástupců těchto občanských iniciativ. Ta se má problematikou změny územního plánu zabývat.

Mezi majiteli dotčených nemovitostí je například i známý ústecký fotograf Petr Berounský. „Idea je to nádherná,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů. „Já jen doufám, že to k něčemu bude, a hlavně, kolik to bude zase stát,“ myslí si fotograf Berounský.

Co musí zmizet?
Předmětem sporu je především navržené dopravní řešení, jež se má vypořádat s narůstající dopravní zátěží ve městě. Občanským iniciativám se především nelíbí zvažovaná možnost výstavby systému silničních tunelů a mostů. Ty mají změnou plánu zmizet.

Nejaktivnější v boji proti územnímu plánu s navrženým rozsáhlým dopravním řešením je pak iniciativa Stop tunelům.Ta už dokonce na svém webu vyzývá k ostražitosti při nákupu pozemků, aby kupci nakonec místo stavebních parcel nekoupili louky a pole.

„Kvůli závažným procesním i věcným pochybením nový územní plán v nejbližší době soudně napadneme a předpokládáme, že soud nový územní plán nebo jeho část zruší,“ uvádí iniciativa. „V tom případě vstoupí v platnost ten původní.“

Pracovní skupina

Město podle Kouby už na zřízení pracovní skupiny pracuje. Konkrétně potvrdil, že náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha (ODS) se již písemně obrátil na předsedy jednotlivých klubů zastupitelů, dopisy obdrží i odborníci na dopravu nebo občanské iniciativy.

„Každý z oslovených byl požádán o nominaci jednoho svého zástupce. Nyní tedy záleží na tom, jaký bude zájem o práci v této skupině,“ dodal Kouba s tím, že k prvnímu setkání členů by mohlo dojít v polovině února.

Již teď je jasné, že o práci ve skupině bude mít zájem iniciativa Váš Střekov, případně stop Stop tunelům, které v předstihu o přijetí svých zájemců požádali. „Slíbili nám, že v té skupině budeme,“ dodal k tomu předseda „tunelů“ Jan Kvapil.