Záleží sice, kde svou cestu zahájíme, ale nejsnazší je to nejprve vzít po dálnici D8 směrem na Pirnu, Drážďany a za Chemnitz sjet na okresní silnici do Hohenstein Ernstthalu. Zde se celým městem vine cesta, na níž najdete na třicet zastávek vztahujících se k životu Karla Maye.

Začít můžeme například v rodišti Karla Maye v Hohenstein Ernstthalu. Oficiální stezka prochází celým městem a připomíná místa vztahující se k Mayovu životu. Většina budov je označena pamětními cedulemi, které usnadňují hledání. Pokud se chcete po stezce vydat, nabízíme některá z míst, která stojí za pozornost.

Stezka Karla Maye

Nádraží Hohenstein -Ernstthal (Bahnhof Hohenstein Ernstthal)

Jako dítě byl Karl May svědkem výstavby železniční tratě Chemnitz-Zwickau a dne 15. listopadu 1858 se zúčastnil i jejího slavnostního otevření. V letech 1860-1887 sídlil v nádražní budově poštovní úřad, odkud May často posílal nakladatelům své rukopisy.

Rodný dům Karla Maye (Karl-May-Haus)

Dům se nachází v ulici Karl-May-Straße 54 (dříve Niedergasse 111/122, Bahnstraße 3/6). V roce 1929 byla odhalena pamětní deska, nesoucí nápis: In diesem Haus wurde Karl May am 25. Februar 1842 als Sohn armer Webersleute geboren (V tomto domě se dne 25. února 1842 narodil Karl May jako syn chudých tkalců).

Červený mlýn (Rote Mühle)

Karl May ve své autobiografii Mein Leben und Streben píše, že do mlýna chodil prosit o několik hrstí moučného prachu a plev, aby z toho udělal něco, co by se podobalo jídlu. Mlynářova dcera Anna Uhlig patřila v 70. letech 19. století k okruhu Mayových přátel. Vzpomínky Karla Maye na mlýn se odrážejí například v kolportážním románu Ztracený syn. Budova je dnes ve velmi žalostném stavu a prochází rekonstrukcí.

Budova soudu v Hohenstein Ernstthalu (Königles Gerichtsamt)

Soud se nachází v ulici Lungwitzer Straße 39. V červenci roku 1869 zde Karl May strávil několik hodin poté, co byl zatčen za sérii drobných podvůdků a krádeží. Odtud byl následně dopraven k soudní vazbě do Mittweidy. V září 1879 si v budově soudu odpykal svůj poslední třítýdenní trest.

Domek, kde se scházeli členové spolku Lyra (Vereinslokal des Gesangsverein Lyra)

Lokál, v němž se scházeli členové spolku Lyra, se nachází na ulici Karl-May-Straße 38 (dříve Niedergasse 119, Bahnstraße 19.

Ernstthalský dům cechu tkalcovského (Ernstthaler Webermeisterhaus)

Budova sídlí na ulici Marktstraße 1. Cechu tkalcovskému patřila od roku 1737, o sto let později začala být využívána jako škola. Také Karl May zde strávil své první školní roky. Dne 16. července 1898 budova zcela vyhořela. V nově postaveném domě bydlela v letech 1919-1945 Mayova sestra Karoline Wilhelmine Selbmann.

Fara Nejsvětější trojice (Pfarrhaus St. Trinitatis)

Fara se nachází na ulici Neumarkt 20 (dříve Markt 187). Text na pamětní desce zní: Aus der Bibliothek des damaligen Pfarrers Schmidt lieh sich Karl May des öfteren Bücher aus (Z knihovny tehdejšího faráře Schmidta si Karl May často půjčoval knihy). Poté, co byl May pro krádež svíček vyloučen z Waldenburgu, pomohl mu zdejší farář Karl Hermann Schmidt dokončit vzdělání na učitelském semináři v Plauen.

Dům „pohádkové“ babičky (Haus der „Märchengroßmutter“)

Dům Mayovy milované babičky Johanne Christiane Kretzschmar stojí v ulici Hohe Straße 25.

Pivnice Engelhardt (Schankwirtschaft Engelhardt)

Pivnice se nacházela na ulici Dresdner Straße 57 v Hohensteinu. K hospodě byla připojena také knihovna, odkud si dvanáctiletý May půjčoval šestákové sešitové romány, například Rinalda Rinaldiniho, nejslavnější loupežnický román německých literárních dějin.

Hotel „Tři labutě“ (Hotel „Drei Schwanen“)

Dříve nesl název „Hostinec u tří labutí“ („Gasthof zu den drei Schwanen“). Nachází se na ulici Altmarkt 19 v Hohensteinu. May byl v hostinci zajat při hře biliáru o Vánocích 1861 za údajnou krádež hodinek. V hotelu May pobýval v srpnu 1910, když se v době největších útoků proti své osobě účastnil jednoho z mnoha soudních líčení.

Bydliště Mayovy sestry Christiane Wilhelmine Schöne (Wohnung der Schwester Christiane Wilhelmine Schöne)

Dům stojí na ulici Lichtensteiner Straße 9 (dříve Lichtensteiner Straße 211) v Hohensteinu. Text na pamětní desce zní: In diesem Haus wohnte Karl Mays Schwester Wilhelmine, bei der er 1876 seine Frau Emma Pollmer kennen lernte (V tomto domě bydlela Mayova sestra Wilhelmine, u níž se v roce 1876 seznámil se svou budoucí manželkou Emmou Pollmer). Karel May bydlel u sestry v letech 1876 1878.

Bydliště Karla Maye (Wohnung der Familie May, 1880 1883)

Dům se nachází na ulici Altmarkt 2 (dříve Hohensteiner Markt 2) v Hohensteinu. Na pamětní desce je napsán text: Hier wohnte das Ehepaar Emma Pollmer und Karl May von 1880 bis 1883 (Zde bydleli manželé Emma Pollmer a Karl May v letech 1880 1883). V tomto domě May napsal podstatnou část orientálního cyklu Ve stínu pádišáha, stejně jako začátek kolportážního románu nesoucího názevLesní růžička.

Kostel Sv. Kryštofa (Kirche St. Christophori)

Nachází se na ulici Hinrich-Wichern-Straße v Hohensteinu. Na pamětní desce je napsáno: In dieser Kirche wurden Emma Pollmer und Karl May am 12. September 1880 getraut (V tomto kostele byli dne 12. září 1880 církevně oddáni Emma Pollmer a Karl May). Manželé se v kostele pravidelně účastnili bohoslužeb. Kostelní sbor má stále ve svém repertoáru Mayovy skladby Ave Maria a Nezapomeň na mne.

Dům Hanse Zesewitze (Wohnung von Hans Zesewitz)

Dům stojí na ulici Schillerstraße 12 v Hohensteinu. Zesewitz sbíral dlouhá desetiletí veškeré dostupné informace od Mayových současníků a příbuzných. Až do své smrti bojoval o očištění jména Karla Maye a jeho uznání.

Užitečné informace

Muzeum Karla Maye

v Radebeulu u Drážďan
ul. Karl-May-Strasse

Muzeum nabízí výstavy „Karel May život a dílo“ a „Severoameričtí Indiáni“.

Otevírací doba:
březen říjen: úterý až neděle od 9.00 do 18.00 hodin
listopad únor: úterý až neděle od 10.00 do 16.00 hodin
pondělí zavřeno, 24., 25., 31. prosince a 1. ledna zavřeno
Poslední vstup půl hodiny před zavírací hodinou.

Vstupné: dospělí 6 eur, děti 2 eura, rodina 13 eur.

Doprava: auto A4 sjezd Dresden-Neustadt ve směru Radebeul
vlak nádraží Radebeul-Ost/linka S1 Dresden Meißen
tramvaj zastávka Schildenstraße/linka 4 Dresden Weinböhla

Více na: http://karel-may.majerco.net

Zpracovali Ondřej Majerčík a Ludmila Veselá