Vladislav Raška se stal lídrem kandidátky ODS. V rozhovoru nastínil představu o volební kampani a ideách, jež by rád přinesl do krajské politiky.

Máte už nějakou představu o stěžejních myšlenkách volebního programu?
Představu samozřejmě mám, ale nemůže to být jen má představa. Je správné to konzultovat s ostatními kandidáty nebo s lidmi, kteří budou na volbách pracovat a samozřejmě i s širší členskou základnou. V každém případě by měla být kontaktní, věcná a korektní.

S jakými ideami a myšlenkami byste rád vstoupil do krajské politiky vy osobně?
Chtěl bych přesvědčit lidi o tom, aby šli k volbám. Věřím, že i náš volební program je pomůže přesvědčit, že jít volit je nejsprávnější. Pokud je také přesvědčíme, aby volili ODS, protože stojí za to nechat nás podílet se na tom, kam bude směřovat Ústecký kraj, o to lépe. Lidé, co mě znají, vědí, že nejsem sólista, ale týmový hráč.
Témata budou úzce spojena s věcmi, které jsou v kompetenci kraje a krajské samosprávy. Rozhodně by neměla být předmětem volební kampaně celonárodní problematika, která určitě bude i letos ovlivňovat volební výsledek. Vzpomeňme si na poplatky ve zdravotnictví. Musíme být připraveni postavit se čelem i k otázkám nepříjemným, které den co den čteme v tisku, jako transparentnost, výběrová řízení, korupce.

Jaký rozpočet předpokládáte na předvolební kampaň tento rok?
Musí být úměrný možnostem, nepočítám s megalomanskou kampaní. Jak už jsem řekl, chceme především mluvit s lidmi a nemyslím si, že to za nás udělají obří billboardy. Odhadovat konkrétní částku je předčasné.

Kdy začne kampaň „naostro?“
Myslím, že každá práce v samosprávě je kampaní. Je na každém, aby svým chováním přesvědčil, že je člověk na svém místě. Říkat, že kampaň začala volbou kandidátky, není správná cesta.

Co podle vás Ústecký kraj potřebuje v této době nejvíce?
Přál bych si, aby bylo co nejvíc lidí, kteří nebudou podléhat jen negativním věcem, které se na nás valí ze všech stran. Přál bych kraji co nejvíc lidí, kteří si udělají na věc svůj vlastní názor a při- tom budou uvažovat zdravým selským rozumem.