K 1. dubnu by mělo být ve stavu již prvních padesát mužů. Celkem má mít jednotka zhruba 170 osob.

Plukovník Jiří Šenkýř pověřený vedením ředitelství ústecké krajské policie předpokládá, že plánovaného stavu dosáhne jednotka asi až za rok a půl.

Aniž to bylo přímo řečeno, z informací, které poskytli představitelé ústeckého policejního krajského ředitelství, bude jednotka připravena především ke zvládání sociálních bouří v celém Ústeckém kraji.

Ústecký kraj je podle policejních analýz z hlediska kriminality nejrizikovějším regionem v zemi. Policie na severu Čech jako jediná v republice přijímá letos nové zaměstnance.

Sídlí ve středu kraje

Proto bude sídlit v dosavadním areálu teplického školního policejního střediska. Bude mít k dispozici dvě rozlehlé budovy, na parkoviště se vejde několik desítek automobilů.

„Zvolili jsme areál, protože je ve středu kraje a dosáhne stejně dobře na Chomutovsko i na Šluknovsko,“ uvedl Šenkýř. Zdůraznil univerzálnost jednotky. Bude připravena zasáhnout v případě přírodní katastrofy, mimořádných havárií a velkých dopravních nehod, například vlaků a autobusů.

Podle potřeby bude moci zasahovat také na území Libereckého kraje, kde podobná jednotka nevznikne.

Ačkoliv to nebylo přímo řečeno, vývoj situace naznačuje, že ve skutečnosti vznikla jednotka kvůli tomu, že se vyhrotila situace loni ve Šluknovském výběžku. Kromě toho policie vytipovala v kraji celkem 65 problémových lokalit, kde nelze vyloučit podobné problémy jako na Šluknovsku.

Více méně z toho vyplývá, že policie vytváří jednotku pro zvládnutí sociální katastrofy.

Dva roky se snažilo vedení policie v Ústeckém kraji o její zřízení. Teprve s výbuchem občanských nepokojů vůči nově přicházejícím nepřizpůsobivým obyvatelům na Šluknovsku, její plánované zřízení bylo skutečně zahájeno.

Super odolní hoši

Speciální pořádková jednotka bude skutečně speciální jednotkou. Nedostanou se do ní všichni zájemci, ale jenom vyvolení super odolní hoši. Musí mít maximální fyzickou kondici a silnou psychickou odolnost.

Kdo bude sloužit v jednotce?

Velitel jednotky a jeho zástupce, policejní důstojníci. 4 velitelé skupin (praporčické hodnosti), 5 policistů instruktorů, 158 řadových policistů. Zdroj: Policie ČR.

Proto ze současné pořádkové jednotky objevující se při demonstracích a na rizikových sportovních utkáních, podle prozatímních odhadů přejde do speciální jednotky jenom část jejich členů. Šenkýř odhaduje asi 90 mužů ze současných 256.

Limitující budou především tvrdé fyzické testy. Například z prvních 80 zájemců prošlo kvůli tvrdým testům do finále jenom prvních 10 mužů. A tito policisté jsou schopni již nastoupit a zahájit tak, prozatím rámcově, činnost jednotky.

„Po psychické stránce budou vybíráni při splnění podmínek fyzické náročnosti ti policisté, kteří mají dobré psychické předpoklady. Kromě toho bude jednotka doplněna i z náboru. U nich má policie zvýšené nároky v rámci psychologických testů, které musí zvládnout,“ uvedl ústecký policejní psycholog Josef Kovářík.

Nejsou lidi

Ústecký kraj jako jediný přijímá nové policisty právě do speciální jednotky. Dokonce na webu policie visí inzerát nabízející práci u policie ve spojitosti se Šluknovskem. Ale ve finále má vzniknout celokrajská jednotka.

Ale stávající policisté ji nezaplní i proto, že by tím došlo k oslabení některých policejních útvarů pod únosnou minimální mez, uvedl Šenkýř. Právě proto, že není do jednotky dost lidí, budou přijímání také adepti z civilu.

Na Šluknovsku proto začne působit ještě během letošního roku zatím jenom padesátičlená skupina policistů z tohoto nového speciálního útvaru. Neposílí současné policisty, ale v podstatě vystřídá ty, kteří vypomáhají z jiných krajů.

Ve Šluknovském výběžku vypomáhají podle potřeb policisté z pořádkových jednotek v Praze, Brně a Ostravě. Ti by mohl odjet domů, protože jejich držení na Šluknovsku není finančně nejlevnější záležitostí.

Peníze budou

Letošní rozpočet policistů v Ústeckém kraji je na úrovni roku 2011, dokonce s minimálním navýšením. Čili policejní katastrofa se odkládá. Letos bude moci policie v Ústeckém kraji plnit své úkoly „jenom“ s loňskými finančními omezeními.

Rizikové okresy. Ústecký kraj v rámci ČR podle pořadí rizikovosti regionů

1. Mostecko, 4. Ústí nad Labem, 5. Teplicko, 7. Chomutovsko, 11. Děčínsko, 13. Lounsko, 22. Litoměřicko. Zdroj: Policie ČR

Na speciální jednotku stát vydá 100 milionů z jiných než provozních policejních fondů v rámci českého státního rozpočtu. Částka nebude stačit na pokrytí mzdových nároků a potřebného technického vybavení. Stejně jako náklady na rekonstrukci školicího střediska v Teplicích. Podle Šenkýře peníze budou průběžně uvolněny podle potřeb budování jednotky.

A co dál?

Policisté mohou být spokojeni, že jednotka vznikne, protože bude schopna profesionálně zasáhnout ve vypjatých situacích. Jde především o nepokoje ve vyloučených problémových lokalitách. Kdyby nehrozilo potenciální nebezpečí sociálního výbuchu, na přírodní, technologické nebo dopravní katastrofy by stačily dosavadní prostředky. Neboť integrovaný záchranný systém funguje.

Proto vznik speciální pořádkové jednotky není dobrou zprávou. Je spíše zprávou o obavách z blízké budoucnosti?

Podle policejního psychologa Kováříka zřízení jednotky je jenom prvním krokem. „Jednotka vznikla na základě potřeb posílit rychle reagující represivní složku policie. Ale také na straně civilních orgánů je třeba očekávat posílení sociálně zaměřených aktivit, aby i policejně vynaložené prostředky měly smysl. Nejdůležitější zůstává prevence problémů,“ zdůraznil policejní psycholog.