Majetek je odblokovaný a radnice s ním může opět nakládat. I tak ještě stále nemají Chlumečtí definitivně vyhráno, hrozba exekuce totiž definitivně neskončila.

Podle chlumeckého starosty Petra Maxy ale obec během ledna dosáhla výrazného úspěchu. „Exekutor v celém rozsahu zrušil exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí obce, tj. všechny nemovitosti obce budou v katastru nemovitostí uvolněny. Do částky 647 201, 95 Kč zastavil exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu obce,“ uvedl Maxa.

Rozhodnutí v konečném důsledku znamená, že Chlumec může nakládat s majetkem, který mu zbyl. Jde o různé pozemky, obecní byty a místní rybník. Školy a školky se exekuce netýkala, ty již byly vyjmuty dříve.

Starosta upozorňuje, že všechny problémy za sebou ještě obec nemá. Je stále v exekučním řízení, které se týká dluhu u firmy MCF-Izoblok. „Po vyhraném rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu u Obvodního soudu pro Prahu 1 se protistrana odvolala k Městskému soudu v Praze, kde se nyní věc nachází. Na zablokovaném účtu drží exekutor k dnešnímu dni 15 061 195 Kč, přičemž jistina činí 7 918 013 Kč a celková exekutorem vymáhaná částka je 14 724 102 Kč,“ uvedl.

S tím, že obec je úspěšná, souhlasí i opozice. „Řada věcí se opravdu povedla, nedá se říci, že by vedení obce nic nedělalo,“ uvedla opoziční zastupitelka Naděžda Janissová. Podle ní ale ne všechny věci v obci jsou správně. Kritizuje například přidělení zakázky firmě, která patří chlumeckému místostarostovi. Podle ní peníze šly využít jinak, například na školu.

Ještě v roce 2009, kdy se na dluhy přišlo, Chlumec dlužil kolem 90 milionů korun. Obec nejprve smazala dluh 12 milionů korun za budovu radnice a objekt zdravotního střediska, které musela prodat v dražbě. Radnici ale mohla nadále využívat. Ministerstvo financí pak na jaře 2010 odpustilo Chlumci 38 milionů korun za daňové nedoplatky.

Podle policie za dluhy může bývalý starosta Roman Hanusch. Čeká ho soud. Je podezřelý, že kroky, které vedly k zadlužení obce, dělal bez vědomí zastupitelstva. Tvrdil tehdy, že obec třeba dostane dotaci, což vůbec nebyla pravda.

Chlumec a dluhy
Na přelomu let 2009 až 2010 zastupitelé v Chlumci zjistili, že kvůli špatnému hospodaření a chybám obec dluží kolem 90 milionů korun. Situaci se vedení obci nakonec podařilo částečně zlepšit. V dražbě prodalo za 12 milionů korun zdravotní středisko a budovu radnice, čímž dluh o něco poklesl. Radnici může obec i nadále využívat. Ještě více se situace zlepšila v květnu roku 2010, kdy ministerstvo financí obci odpustilo 38 milionů korun za nezaplacené daňové nedoplatky. Přesto ale obec byla v dalších exekucích, které začala řešit soudně a měla zablokovaný svůj majetek. V lednu letošního roku soudní exekutor zrušil exekuční příkaz na nemovitosti patřící obci a na částku přes 647 tisíc korun, kterou bude nyní moci Chlumec použít. Obec řeší ještě exekuci za firmou MCF-Izoblok na dluh ve výši 14,7 milionu korun. Na účtě má nyní zablokovaných přes 15 milionů korun, které nemůže nijak využít.