Obec Chlumec trápí finanční problémy už osmým rokem. Proč vlastně? Podle obžaloby uzavřel tehdejší chlumecký starosta Roman Hanusch (ODS) bez vědomí a souhlasu zastupitelstva 6. dubna 2005 jménem obce Smlouvu o spolupráci a sdružení finančních prostředků se společností L&P REALIttEAM.

V tom okamžiku obec starosta zavázal ke spolufinancování jednotlivých připojení energií k parcelám na výstavbu čtyřiceti rodinných domů ve Stradově, patřících uvedené společnosti.

Obec měla uhradit plyn, vodu a kanalizaci ve výši padesáti procent z částky, která se rovná rozdílu mezi skutečnými náklady a poskytnutou cenou či dotací od správce. Veřejné osvětlení obec měla odkoupit v plné ceně, a komunikace za sedmdesát procent nákladů na výstavbu.

Tak zněla dohoda bez souhlasu zastupitelstva a tudíž v rozporu se zákonem a bez předchozího výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Starosta 26. září 2006 objednal práci u společnosti Vodohospodářské stavby za sedm milionů. Nakonec ale s pomocí tří dodatků dosáhla cena 13 milionů korun včetně DPH.

Obec bez peněz

Obec přitom neměla prostředky na zaplacení. S tímto výdajem nebylo počítáno v rozpočtu obce a starosta nakonec 20. listopadu 2007 vystavil jménem obce směnku na 12,8 milionu korun, splatnou do konce listopadu 2007. Na podzim 2009 soud nařídil exekuci.

Aby problémů nebylo málo, starosta bez vědomí a souhlasu zastupitelstva obce, 15. dubna 2008 uzavřel smlouvu o dílo se společností MFC IZOBLOK na zpracování změny projektové dokumentace na výstavbu sedmi bytových domů za 1,6 milionu korun. O měsíc později Hanusch uzavřel smlouvu na nákup 96 796 dřevocementových tvárnic za téměř 18 milionů korun.

Na nic z toho obec neměla peníze a zastupitelstvo nic z toho neodsouhlasilo. Kromě toho byl ve hvězdách začátek výstavby sedmi bytových domů, protože tehdy nebyla schválena dotace na jejich výstavbu, o kterou měla obec zažádáno. Obec neměla zajištěno ani případné dofinancování plánované výstavby.

Hanusch nakonec, opět bez vědomí a souhlasu zastupitelstva, vystavil jménem obce dvě směnky celkem na 9,1 milionu Kč. Byly splatné do konce října 2008. V únoru 2010 to skončilo u Okresního soudu v Ústí usnesením o nařízení exekuce.

Světlo světa spatřila také žádost na poskytnutí dotace ve výši 11,5 mil. korun podaná na ministerstvo financí. Šlo o dotační program na refinancování již vybudované infrastruktury pro výstavbu domů.

Ministerstvo obdrželo žádost v listopadu 2008. Jenže starosta přiložil nepravdivé podklady čestné prohlášení o údajně provedeném výběrovém řízení na uvedenou akci a zfalšovaný výpis z katastru nemovitostí. Hanusch se ale dozvěděl, že z programu nelze financovat dokončené akce.

Upravil proto žádost tak, aby vzbudil dojem, že výstavba je ještě v plném proudu. Ostražitý pracovník ministerstva ale neuvěřil Hanuschovu tvrzení, že druhá žádost nemá nic společného s tou první. Ministerstvo dotaci neposkytlo.

Milion od rybářů

Podle státního zástupce měl ale Hanusch další problém, když bez vědomí zastupitelstva a bez zveřejnění záměru odprodat pozemky, v prosinci 2008 nepravdivě informoval zástupce společnosti Chlumecká rybářská, že prodej rybníka jejich společnosti byl odsouhlasen radou obce. Společnost zaplatila milionovou zálohu na účet obce.

Hanusch tím hasil finanční katastrofu. Podle vyšetřování peníze obratem použil na financování běžného chodu obce, především na výplatu mezd. Přitom věděl, že rada obce prodej neprojednala a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Chlumecká rybářská přišla o milion.

Takový je příběh sepsaný policejním vyšetřováním. Na jeho konci je obžaloba starosty z porušování povinnosti při správě cizího majetku, zneužívání pravomoci veřejného činitele, pokusu zvlášť závažného zločinu dotačního podvodu, zneužívání pravomoci veřejného činitele a podvodu.

Obyvatelé Chlumce se ptají: Musel investiční záměr partyzánsky prosazený starostou Hanuschem skončit takovou katastrofou? Odpověď nalezneme na úplném začátku příběhu: Zastupitelstvo 20. prosince 2004 na návrh starosty schválilo prodej pozemků za 30 korun za metr čtvereční, celkem za 1,6 mil. korun společnosti L&P REALIttEAM. Zájemců o koupi bylo sedm, vítězná nabídka nebyla nejvyšší, ale radou obce byla doporučena.

Obec v rámci této nabídky mohla využít nabízené spolupráce s obcí, v nabídce bylo deset procent pro obec z ceny následující po prodeji pozemků, v možnosti obce zasahovat do přidělování pozemků konkrétním žadatelům. Obec měla mít možnost ovlivňovat následnou prodejní cenu. O spolufinancování výstavby inženýrských sítí na těchto pozemcích obcí nebyla žádná zmínka.

Začátek konce

Dva dny před Štědrým dnem 2004 starosta Hanusch se společností L&P REALIttEAM uzavřel kupní smlouvu na schválené pozemky. Jenže také uzavřel smlouvu o výstavbě inženýrských sítí se spoluúčastí obce, ačkoliv o tom představitelé obce nic nevěděli. Pokud by spoluúčast Chlumec nesplnil, zanikla by podle smlouvy i povinnost vlastníka zaplatit obci 10 procent z kupních cen zainvestovaných pozemků. Ani o tom zastupitelstvo nerozhodlo.

Od toho byl jenom krok k investicích, fakturám, nakonec ke směnkám a exekucím, protože obec neměla na úhradu investic. V rozpočtu obce na léta 2006 2009 s takovou investicí nebylo vůbec počítáno. Finanční katastrofa obce tím byla nastartována.