Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) předalo ministerstvu životního prostředí doplněný materiál k posuzování vlivů jezu u Děčína na životní prostředí. Zároveň zveřejnilo vizualizaci nového plavebního stupně. Odpůrci této stavby však dokumentaci kritizují s tím, že doplnění neobsahuje žádné alternativní varianty, jak to ministerstvo požadovalo.

S tím ovšem ŘVC nesouhlasí. Mluvčí podniku Václav Straka uvedl, že v předkládaném materiálu jsou naopak připomínky a podněty zapracovány. „Připomínky ze strany nevládních organizací, občanů i státních institucí,“ tvrdí Straka.

„V celém období doplňování dokumentace probíhala řada jednání s kritiky a odpůrci tohoto záměru a byla zajištěna řada nových informací a analýz,“ pokračoval Straka. „Doplněk obsahuje i nová data ve vazbě na hospodářskou recesi a krizi eurozóny.“

Ředitelství vodních cest ČR předložilo dokumentaci k posuzování vlivů na životní prostředí, tedy EIA, budoucí stavby Plavebního stupně Děčín ministerstvu životního prostředí již v srpnu 2010. To ale požádalo v květnu 2011 o její doplnění.

Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody, která se problematikou jezů zabývá již patnáct let a iniciovalia vznik petice, jíž podepsaly tisíce signatářů, to komentoval s tím, že dokumentaci sice dopracovali, ale ne o to, co je podstatné a ministerstvo požadovalo, tedy o posouzení všech variant.

„Stále navrhují tu svou, tedy nejdražší variantu. Jsme tam, kde jsme byli,“ řekl Páleník. „Základem je zúžení plavební dráhy. Naopak, tam kde je zúžená, ji chtějí rozšířit. Přičemž se voda rozlije a bude třeba postavit vyšší jez. Obrazně řečeno chtějí z okresky, kde projede jedno auto, udělat dálnici s mohutným provozem.“

Doplněk, který ŘVC na MŽP doručilo, zpracoval Jan Hodovský z firmy Well Consulting. „Chráněné zájmy ochrany přírody a jejich jednotlivé ochranné režimy jsou v dokumentaci popsány v rámci biologického a naturového hodnocení,“ uvedl ve shrnutí dokumentace. „Byl vyloučen významně negativní vliv na soustavu Natura 2000.“

Dle současných odhadů by stavba měla přijít na 7 miliard korun. Součástí má být i elektrárna, jež pokryje zhruba polovinu spotřeby Děčína. Návratnost investic elektrárny je 10 let, jezu 15 let.