Údolí bylo pojmenováno po Bertě Schaffnerové, manželce někdejšího ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu, která je koncem 19. století nechala na své náklady upravit a zpřístupnit veřejnosti.

Procházka romantickým údolím pod klenbou vysokých stromů podél potoka je dlouhá přibližně 700 metrů. Potok je v horní části přerušen umělým vodopádem, u kterého v minulosti stál dřevěný altánek.

Monumentálnost stromové klenby, strmé sprašové svahy a zajímavé přírodní scenérie navozují pocit idyly během každé roční doby a výrazně kontrastují s povědomím, že se nacházíte v centru města v sousedství důležité dopravní komunikace.

Cesta k vodopádu od zastávek MHD na Mírovém náměstí je dlouhá necelé dva kilometry a dá se pohodlnou chůzí zvládnout za půl hodiny. Projdete Hrnčířskou ulicí ke křižovatce na Předmostí, ze které odbočíte vlevo do Důlců a po žluté turistické značce dojdete až k vodopádu.

K němu je možné se dostat i z druhé strany od Stříbrníků ze zastávky MHD V Rokli a stejnojmennou uličkou sejít dolů do Bertina údolí. Pokud přijedete do Ústí nad Labem vlakem, najdete přímo před nádražím žluté turistické značení, které vás již navede směrem k vodopádu. Kdo si bude chtít výlet prodloužit, může pokračovat dále po značce až na hojně vyhledávanou rozhlednu Erbenova vyhlídka, ze které jsou jedinečné pohledy na město, České středohoří i vzdálenější Krušné hory.

Turista Karel Punčochář se vydal v mrazivých dnech na ojedinělou cestu. Za sedm dní obešel a nafotil všechny vodopády v Ústí nad Labem a okolí. Zmrzlou krajinou při tom nachodil 53 kilometrů a navštívil celkem 12 ledopádů. My vám je nyní všechny představujeme.

Zpracoval Karel Punčochář