Platnost signálu je od nedělních 8.21 hodin do odvolání.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 100 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu upozornění doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.

U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. "Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého," upozorňuje Krajský úřad Ústeckého kraje.

Podrobné informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ (http://portal.chmi.cz).