Jste připraveni a dobře oblečeni? Výborně, tak se můžeme vydat na cestu. Trasa není příliš dlouhá, měří cca 4 kilometry.

Z Mírového náměstí vyjedeme trolejbusem č. 51 nebo 57 a vystoupíme na zastávce Krásné Březno. Naproti kostelu sv. Floriána přejdeme ulici Na Sklípku, kde vyhledáme první žlutou turistickou značku, která nás provede až na konec sídliště, kde přejdeme přes ulici U Studánky do krátké uličky K Mlýništi.

Za posledním domem vstoupíme do zalesněného údolí Pekelského potoka. Ze žluté značky po krátké době odbočíme vpravo a sestoupíme dolů po pěšině k potoku. Cesta k vodopádu není značená a je potřeba stále sledovat pěšinu a jít podél potoka proti jeho proudu.

Od vodopádu se vrátíme zpět až na žlutou značku, odbočíme vpravo a prudkým stoupáním vyjdeme nahoru na asfaltovou silnici. Zde opustíme žlutou značku a vlevo po silnici sejdeme dolů směrem do Krásného Března. Před levou zatáčkou odbočíme ze silnice vpravo na panelovou cestu, která nás záhy provede zahrádkářskou kolonií až do úzké a hluboké zalesněné rokle. Přímo před vámi se objeví Dobětický potok.

Potok překročíme a pěšinou jdeme po stráni nad potokem stále do kopce proti jeho toku. Asi po 100 metrech se dá v opatrnosti z cesty sejít až k vodopádu.

Po prohlídce pokračujeme po pěšině vzhůru k zatáčce ulice Rabasova v Doběticích, kde náš dnešní výlet končí. Zpět do centra nás doveze trolejbus.

Turista Karel Punčochář se vydal v mrazivých dnech na ojedinělou cestu. Za sedm dní obešel a nafotil všechny vodopády v Ústí nad Labem a okolí. Zmrzlou krajinou při tom nachodil 53 kilometrů a navštívil celkem 12 ledopádů. My vám je nyní všechny představujeme.
Mapa trasy na ledopády.

Zpracoval Karel Punčochář