Všechny ústecké vodopády mají podklad tvořený horninami sopečného původu až na jednu výjimku a tou je pískovcový vodopád na Kamenném potoce.

Z Mírového náměstí jsme se vydali trolejbusem č. 57 na zastávku Mojžíř sídliště. Vydáme se za trolejbusem po Hlavní ulici až ke třetímu odbočení po levé straně, kam pod silnici vtéká Kamenný potok.

Ulička s několika rodinnými domy je bezejmenná. Před posledním domem po pravé straně přejdeme po můstku přes potok a po několika metrech vstoupíme na širokou zpevněnou cestu, která záhy odbočuje vpravo a prudce stoupá lesní roklí s protékajícím ramenem Kamenného potoka.

Vodopád se nachází v mírné zátočině pod cestou, ve vzdálenosti asi 500 metrů od Mojžíře. S trochou opatrnosti se dá z cesty slézt až k jeho těsné blízkosti.

Po prohlídce se stejnou cestou vrátíme k zastávce MHD Mojžíř sídliště. Odtud se vydáme vzhůru ke starobylému kostelu sv. Šimona a Judy, kde bylo původní jádro slovanské vesnice.

Dále pokračujeme ulicí Horní okolo několika dobře udržovaných hrázděných domů k místnímu hřbitovu. Od hřbitova pokračuje cesta zahrádkářskou osadou až k lesu.

Zde cesta odbočuje vpravo vzhůru lesem, nejprve po jednom a pak po druhém břehu Blanského potoka až k vodopádu. Pak sejdeme do sídliště, kterým po Peškově ulici dojdeme do cíle našeho dnešního putování za ledopády, na zastávku MHD.

Výlet není moc dlouhý, ujdeme přibližně 4 kilometry, ale místy se více zadýcháme.

Turista Karel Punčochář se vydal v mrazivých dnech na ojedinělou cestu. Za sedm dní obešel a nafotil všechny vodopády v Ústí nad Labem a okolí. Zmrzlou krajinou při tom nachodil 53 kilometrů a navštívil celkem 12 ledopádů. My vám je nyní všechny představujeme.
Ledopády

Zpracoval Karel Punčochář