Jaké ekonomické dopady má na dopravní podnik zdražení jízdného? Případně, jak to bude dál s vymáháním pohledávek černých pasažérů poté, co ústavní soud nepodpořil vymáhání nákladů na advokáta? Tato témata podrobně rozebírá v rozhovoru Ústeckého deníku ředitel dopravního podniku Tomáš Kraus.

O kolik se po zdražení jízdného snížil prodej časových kuponů v lednu 2012 v porovnání s lednem 2011?
V kusech je zaznamenán celkový pokles na všech kategoriích časových kuponů, tedy 7denních až 365denních v objemu 5 344 kusů, což je 25,1 procenta, tento pokles je však dán tím, že v měsíci říjnu a listopadu se velká část zákazníků předzásobila dlouhodobými kupony kategorie 90, 180, 365denní.

Jak se to podepsalo na tržbách?
Tržba za všechny časové kupony kvůli tomuto propadu zaznamenala nárůst pouze o 1,48 procenta, což je zhruba 129 tisíc korun. Na všech ostatních druzích jízdného jsme naopak zaznamenali vyšší prodej, neboť skutečná tržba za měsíc leden je vyšší o 6,55 procenta, tedy asi 895 tisíc korun.

Jak velký to znamená propad tržeb z jízdného?
O propadu nelze hovořit, neboť jak jsem poznamenal, cestující se předzásobili dlouhodobými časovými kupony, pokud tento vliv započítáme do časového rozlišení tržeb, jsou lednové výnosy z MHD vyšší zhruba o 2 miliony korun, to znamená asi 15 procent, což odpovídá odhadům v závěru roku 2011.

Jaký je letos předpokládaný objem tržeb z jízdného?
V roce 2012 předpokládáme výnos z jízdného MHD v celkovém objemu přibližně 168 milionů korun.

Mimochodem, stále předpokládáte, že se letos vybere na zvýšeném jízdném o 16 milionů korun více?
Ano.

Jaký dopad bude mít na vymáhání dluhů rozhodnutí soudců, včetně soudců ústavního soudu, že nebudou uznávat inkasním firmám a jejich právníkům dosavadní velké částky za zastupování u soudů?
Dopad to má po ekonomické stránce značný. Každopádně od úsilí vymáhat pohledávky v žádném případě neustoupíme.

Bude dopravní podnik více dbát na to, aby jezdili jen ti, co platí?
Problematikou, jak omezit počet cestujících, kteří využívají služeb bez platného jízdního dokladu, se zabýváme permanentně. V rámci preventivní činnosti se přepravní kontroloři společně se strážníky městské policie zúčastňují besed na školách. V závěru roku 2011 jsme nechali vytisknout kapesní kalendáře na rok 2012 s tématikou chování cestujících ve vozidlech MHD, pokračují například i kontrolní akce ve spolupráci s oběma policejními sbory.

Můžete upřesnit, jak často takové kontroly provádíte?
Ve spolupráci s Policií ČR, cizineckou policií a městskou policií organizujeme pravidelné měsíční kontrolní akce na spojích, které směřují do problematických oblastí. V posledním lednovém týdnu jsme provedli sedm mimořádných kontrolních akcí na Střekově, zaměřených především na zajištění bezpečnosti cestujících v odpoledních a večerních hodinách.

Jakých výsledků jste dosáhli?
Z celkového počtu 2 201 zkontrolovaných cestujících kontroloři uložili 243 přirážek za jízdu bez platné jízdenky a 99 cestujících museli vyloučit z přepravy. Akce chceme rozšířit i do dalších lokalit, především do oblasti Krásného Března, Neštěmic a Předlic.

Vezmeme-li to konkrétně, je tu například kritizovaná linka číslo 57, uvažuje dopravní podnik například o tom, že by tu zavedl nástup jen předními dveřmi?
V současné době o nástupu předními dveřmi na lince č. 57 neuvažujeme, neboť by to problém s cestujícími bez jízdenky nevyřešilo. Zavedení nástupu předními dveřmi na všech trolejbusových linkách by si vyžádalo, kvůli zachování časových intervalů a přepravní kapacity, nasazení dalších vozidel. Což přirozeně představuje i zvýšení všech provozních nákladů.

Naši čtenáři se, mimochodem, zajímají i o odměny členů představenstva a dozorčí rady dopravního podniku, kolik činily v roce 2010 a 2011?
Zvýšením počtu členů orgánů společnosti, tedy představenstva a dozorčí rady, z jedenácti na třináct a zvýšením počtu členů, kteří mají ze zákona nárok na odměnu, vzrostl také náklad na odměny od roku 2010 z celkové částky 775,7 tisíce korun na 1,1 milionu korun pro rok 2011.