V centru Ústí atakovala okamžitá koncentrace polétavého prachu hodnotu 200 mikrogramů na metr krychlový, což je čtyřnásobek povoleného limitu. Dnes by měl být se smogem konec. Vyplývá to ze sdělení Pavla Jůzy z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na Kočkově.

„V noci bude přecházet přes území Ústecka frontální systém, který přinese rozpuštění inverze, zlepšení rozptylových podmínek, zesílení větru a na horách sněhovou vánici,“ řekl redakci Pavel Jůza.

Ústí patří mezi města silně znečištěná polétavým prachem. Lékaři přitom varují, že jeho vdechování může vést až ke vzniku rakoviny. „Záleží na tom, kolik je na něm navázáno polyaromatických uhlovodíků,“ vysvětlil Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví s tím, že hrozí i genetická postižení, nitroděložní růstová retardace, zvýšené riziko potratů a také nižší porodní hmotnost novorozenců.

Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických onemocnění plic a snižuje délku dožití. Už jen krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém a vede k vyšší úmrtnosti.

Podle ekologů by prachem zamořenému Ústí mohlo pomoci například hledání úspor v energetické spotřebě, jako v Moravskoslezském kraji.

Jak to bylo loni?
Zákon a evropská směrnice povolují překročit denní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový pro znečištění prachem, po 35 dnů za rok. Monitorovací stanice Ústí – město ale stačila zaznamenat překročení 36krát už 3. března a do konce roku 72krát.

„Mohl by být zřízen podobný fond, jako byl Zelená úsporám. V tom je velký potenciál,“ myslí si například Karel Nepraš, známý z působení u zelených. „Jsou tu i možnosti omezit dopravu, velké znečišťovatele a další, ale ve snižování energetické úspornosti je velký potenciál.“

Ohledně smogové situace platí signál Upozornění. Signál Regulace ale už potřeba nebude, i když 24hodinové průměry koncentrace prachových částic PM 10 ojediněle dosáhly 150 mikronů na metr krychlový. Což je sice hodnota imisního limitu pro vyhlášení Regulace s omezováním průmyslové výroby a zároveň trojnásobek hodnoty imisního limitu, ale díky větru toto nebude trvat 8 hodin, což je další podmínka pro vyhlášení signálu Regulace.

Rychlost větru v nárazech přitom může dosáhnout až 20 metrů za sekundu, na horách pak 25 metrů za vteřinu. „To není nijak katastrofické, ale bylo by dobré nenechávat nezabezpečený majetek, například otevřená okna a podobně,“ dodal Pavel Jůza.