Za rok a čtvrt tolik změn, není to straně ke škodě?
TOP 09 není rigidní stranou, a proto dochází ke změnám v jejím vedení. Kdyby byla členská základna přesvědčena, že vedení se měnit nemá a že jeho změna nebude ku prospěchu strany, tak by se nezměnilo.

Je v TOP 09 prostor pro různé názory, nebo musí členové „držet jednotnou basu“? Jsou třeba zastupitelé instruováni, jak mají hlasovat?
Máme řadu výrazných osobností, což je vidět i na jednání zastupitelstva, kde jsme jediným klubem, u kterého se vyjadřují všichni jeho zastupitelé. Spojuje nás náš volební program, v rámci kterého o jednotlivých bodech diskutujeme. Vždy se snažíme dojít ke shodě. Hlasujeme tedy na základě vydiskutovaného názoru, nikoliv na základě instrukcí jedné či více osob.

V Ústí jste opoziční stranou, v městském zastupitelstvu máte jen 5 hlasů ze 37, můžete vůbec dění ve městě ovlivnit?
Myslím, že jsme v zastupitelstvu vidět, bohužel dění ve městě můžeme ovlivnit jen do určité míry. Podařilo se nám například zabránit skandálnímu výkupu pozemků ve Vaníčkově ulici. A doufáme, že budeme výrazně vidět u schvalování rozpočtu.

Čeho byste chtěl jako předseda dosáhnout? Myslíte, že se vám povede dovést ústeckou TOP 09 do vedení města?
V zastupitelstvu se snažíme prosazovat náš volební program a přesvědčovat voliče o tom, že politika TOP 09 je tou správnou cestou. Že není možné na jedné straně zvyšovat přímé daně, zdražovat práci a na druhé straně plýtvat veřejnými prostředky a zadlužovat naši společnost. Je samozřejmě nutné, a je to i politikou TOP 09, aby zde byla dostatečná sociální síť.

Městu chybí finance, nemá rozpočet, koalice se dohaduje o priority. Jaké jsou ty vaše?
Řešení dluhové služby města a zachování peněz pro školství, kulturu a mládežnický sport. V oblasti kultury jsou našimi prioritami podpora Činoherního klubu, Severočeského divadla opery a baletu i alternativní scény, u kterých budeme požadovat zachování stávající výše dotací. Na druhou stranu se pozastavujeme nad dotací pro Kulturní středisko, která je neúměrně vysoká. Možné úspory vidíme také u výběrových řízení je dobře, že už nebudou používané „losovačky“.

Někteří Ústečané soudí, že jako podnikatel, který se uchází o městské zakázky, se musíte chovat vůči vedení města loajálně. Jak se vaše profesní pozice slučuje s pozicí šéfa opoziční strany?
Máte pocit, že nejsme dostatečnou opozicí? Stačí se podívat na jednotlivá hlasování či na zápisy z jednotlivých zastupitelstev a uvidíte, že TOP 09 je v ústeckém zastupitelstvu poměrně tvrdou opozicí a vždy jedná v zájmu obyvatel města.

Dnes už bývalý člen TOP 09 Martin Hausenblas vás obvinil z manipulací. Co vy na to?
Martin Hausenblas má velké politické ambice. Z TOP 09 vystoupil bezprostředně poté, co se jeho jméno neobjevilo mezi první desítkou nominovaných pro krajské volby.

Bude nové uskupení Pro kraj, v němž působí, vaší konkurencí? Nebojíte se, že vám přetáhne členy i voličské hlasy?
Konkurencí je každý politický subjekt, který jde do voleb. TOP 09 je konzervativní pravicovou stranou s jasnou strukturou a s dobrým volebním programem, který dokáže přesvědčit inteligentní a vzdělané voliče o tom, že TOP 09 je tou nejlepší volbou pro vedení kraje.

Budete vy osobně kandidovat v krajských volbách? A případně i na hejtmana?
V čele naší kandidátky bych rád viděl ústeckou rodačku, patriotku a výbornou lékařku Karolu Haasovou. Je pro mne synonymem inteligentní, vzdělané a úspěšné ženy, které si vážím pro její energičnost, pracovitost a vysoký morální kredit. Skvěle zvládá skloubit svou práci, politiku i péči o rodinu a budu ji ve volbách podporovat, ať už budu na jakémkoli místě kandidátky.