Na zastávce MHD Divadlo nebo u hlavního nádraží nastoupíme do autobusu č. 17 a pojedeme až na konečnou zastávku do Brné.

Od zastávky půjdeme po zelené značce (zelený čtvereček se šikmým pruhem) naučné stezky, která vede z Brné Průčelskou roklí k hradu Střekov.

Hned za hlavní silnicí spatříme pozdně barokní kapličku sv. Anny z r. 1756. Pokračujeme podél potoka asfaltkou až k lesu a dále po lesní pěšině stoupající vzhůru po levé straně rokle. Po necelých 2 kilometrech od zastávky MHD přetéká přes cestu malý potůček, nyní zamrzlý.

Podle něj vyšplháme velmi prudkým svahem asi 30 metrů až k patě skály, kde se nachází asi 15 metrů vysoký ledopád. Po velkolepé ledové podívané sestoupíme opatrně zpět na cestu.

Pokračujeme dál po naučné stezce až k levotočivé zatáčce s informační tabulí o Výřích skalách.

Nad cestou je rozsáhlé suťové pole, nad kterým ční majestátně Výří skály.

Po pravé straně vyšplháme mezi stromy a kameny suťového pole až k patě skal. Za namáhavý výstup nám bude odměnou nejen nádherný výhled na okolní Výří skály a dolů do labského údolí, ale především pohled na dva dolní stupně ledopádu v celkové výšce asi 14 metrů.

Stejnou cestou s nejvyšší opatrností sestoupíme zpět na cestu a vrátíme se dolů do Brné.

Turista Karel Punčochář se vydal v mrazivých dnech na ojedinělou cestu. Za sedm dní obešel a nafotil všechny vodopády v Ústí nad Labem a okolí. Zmrzlou krajinou při tom nachodil 53 kilometrů a navštívil celkem 12 ledopádů. My vám je nyní všechny představujeme.

Výlet je dlouhý necelé 4 kilometry.

Kdo se chce podívat dál, může pokračovat po naučné stezce až na hrad Střekov, stezka je dlouhá 8,5 kilometrů.

Zpacoval Karel Punčochář