Samo o sobě to nic neznamená, protože to není rozhodnutí o umístění stavby, ani stavební povolení. Ta totiž vydává stavebníkovi magistrát.

Jako důvod zamítavého stanoviska uvedla Veronika Vítková, vedoucí odboru životního prostředí kraje, že se navrhovateli stavby, tedy Ústeckému kraji, nepodařilo dostatečně prokázat jeho nezbytnost.

„…včetně nejednoznačného pozitivního vlivu záměru na většinu obyvatel obce Strážky,“ pokračuje Vítková doslova v dokumentaci pro posuzování vlivu obchvatu na životní prostředí, tedy dokumentaci EIA.

ak ale podotkl Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody, není obvyklé, aby úřady nerespektovaly závěry řízení EIA. „Zatím jsem se s tím nesetkal. To by byl nebezpečný precedens.“ Obchvat obyvatele Strážek rozděluje.

Místní obyvatelé si roky stěžují, že kvůli množství automobilů, jichž tudy podle sčítání projede až 3,5 tisíce denně, není ve vsi bezpečno. Poukazovali na nehody a žádali, aby s tím úřady něco udělaly. Ty navrhly jednu variantu, a právě ta ves rozdělila.

Ti, kdo bydlí u staré silnice, ji chtěli, těm, kterým by nová silnice zničila nemovitosti, ji odmítli. Po protestech nakonec navrhl kraj tři varianty stavby. Východní, západní a superzápadní, každou o délce asi tří kilometrů.

Podle Občanského sdružení Strážky by z variant byla nejlepší ta poslední a shodla by se na ní většina. „Jenže teď není politická vůle, aby obchvat vedl jinou variantou, než západní. Takže jsme rádi, že se zatím stavět nebude. Doufáme ale, že se konečně začne dít něco, co dopravu omezí,“ posteskla si předsedkyně sdružení Gabriela Glöcknerová.

Odbor životního prostředí totiž v textu zamítavého stanoviska hovoří o tom, že problémy s bezpečností na silnici ve Strážkách nikdo pořádně neřešil. „Bezpečnostní a zpomalovací prvky v obci je možné v určitých částech obce realizovat tak, aby plnily svou funkci. Jen je třeba tuto problematiku začít důsledně řešit. Tyto prvky jsou již zcela běžně v dnešní době realizovány na řadě míst a silnic v ČR, a to i na silnicích např. I. třídy,“ konstatuje dokument.

Ovšem z vyjádření Magdaleny Hanáčkové, mluvčí kraje, se zdá, že Strážky žádné zlepšení nečeká. Ta totiž redakci napsala, že co se technických opatření týká, policie je oficiálně nedoporučila a že Ústecký kraj už k podobným návrhům ve Strážkách vydal negativní stanovisko. Retardéry prý ztěžují zimní údržbu komunikace a na frekventovanou silnici II. třídy již z principu nepatří. „Retardéry je možné umisťovat na místní komunikace v klidových zónách s malým silničním provozem. Na frekventovaných silnicích způsobují mimo jiné prašnost a nežádoucí zvyšování hladiny hluku,“ uvedla Hanáčková.

Je dobře, že se obchvat Strážek stavět nebude? Hlasujte!