Městu Ústí nad Labem se příliš nelíbí záměr společnosti ČEZ ukládat popel z trmické teplárny nedaleko závodu. V budoucnu by ho mělo být tolik, že by zde vznikl celý nový kopec. Radnici vadí, že by mohl narušit budoucí rekreační zónu.

Podle radního Pavla Dlouhého je problém, že úložiště má být v těsném sousedství budoucího jezera Milada. To by podle představitelů města mohlo významně ovlivnit budoucí využití jezera. „Město proto bude požadovat, aby byla udělaná takzvaná velká EIA,“ uvedl Dlouhý. Během ní by se posoudilo, jaký vliv by nový kopec popílku mohl mít na své okolí.

ČEZ, kterému v současnosti trmická teplárna patří, chce v příštích patnácti až dvaceti letech někam ukládat popílek vzniklý spalováním. Plánuje jím zaplnit díru po povrchovém hnědouhelném dolu, která je v sousedství jejího areálu.

Mluvčí ČEZu Ota Schnepp loni Deníku řekl, že do jedné části se v minulosti sypala škvára, do další by jejich společnost ráda ukládala popílek. Pak by celé území nechala zrekultivovat tak, aby zde vznikl malý kopec zapadající do krajiny Českého středohoří. Vše má stát kolem 300 milionů korun.

Jak má vypadat kopec popílku?

Kopec popílku má zabírat plochu 33 hektarů v sousedství jezera Milada. Zhruba 20 let by se sem odkládal popílek, který zbude při spalování uhlí v trmické teplárně. Po dokončení by měl kopec připomínat vrch Českého středohoří. Vše má stát kolem 300 milionů Kč.

Schnepp uvedl, že nový kopec by zhruba za 20 let zabíral plochu o rozloze přes 33 hektarů. Vnitřek tvořený popílkem a škvárou by byl zasypaný zeminou, která má být vymodelována do tvaru oblého návrší. Růst zde má stepní a lesostepní biotop, charakteristický pro České středohoří. Stavba má vyřešit i problém s vodou, která odtud kvůli sousedícímu silničnímu náspu v současnosti nemůže odtékat.

Jak se k záměru postaví Trmice, zatím není jasné. Trmická starostka Jana Oubrechtová uvedla, že o záměru ČEZu vědí. Orgány města ale budou věc teprve projednávat.