Devátého června otevírá v Kasselu své brány už potřinácté. Tentokrát se ponese v duchu motta „Zánik a obnova“. S odkazem na tento podtitul budou do výstavy zapojeny mimo jiné budovy z poválečného období, jako kino a plesové sály.

Vedle výstavních ploch ve Fridericianu poslouží přehlídce uměleckých děl také hala dOCUMENTY, Auepark a kino Gloria. V pódium pod širým nebem určené modernímu umění se promění dokonce i centrum Kasselu.

Hlavní kurátorkou výstavy v letošním roce se stala spisovatelka a kunsthistorička Carolyn Christov-Bakargiev. Největší pozornost se upírá zejména na Auepark. Právě zde by mělo pod širým nebem vystavovat 30 umělců, mimo jiné sochař Jimmie Durham. První dílo, sochu stromu, sem přinesl Giuseppe Penone.

Rámcový program dOCUMENTY

Kdo si bude chtít dOCUMENTU opravdu užít, bude potřebovat spoustu času nebo kompetentního odborníka po boku. Pod názvem „Možná zprostředkování a další program“ jsou shrnuty nejrůznější doprovodné aktivity, které budou probíhat během dOCUMENTY. Umělci iniciovali různé akce, jež následně sami povedou, proběhne řada kongresů, pro návštěvníky je připraven filmový program i prohlídky výstavy. Vyškolený personál provede zájemce vždy určitým výstavním prostorem a představí témata vystavovaných uměleckých děl.

Město Kassel nabízí během 100 dní trvání dOCUMENTY také speciální prohlídky města s průvodcem. Trasy přitom návštěvníky zavedou k dílům představeným na minulých výstavách, která jsou rozeseta po městě. Jedna z prohlídek se zaměřuje i na výstavní místa. Že má město Kassel skutečně co nabídnout, se ukazuje i na prohlídkách centra města a procházkách k baroknímu parku Karlsaue, v němž budou aktuálně prezentovány i vystavované instalace. Večer bude rámcový program pro změnu přinášet hudební a taneční vystoupení a performance.

Bohatá historie opepřená skandály

Skandál, to je ve světě umění něco jako pasování na rytíře. I dOCUMENTA v Kasselu už byla tímto výrazem označována. Vysloužila si ho hned během své premiéry v roce 1955, kdy vzbudily pozdvižení představované experimentální a provokativní exponáty. Od té doby si tato každé čtyři roky, od roku 1972 každých pět let, opakovaná kulturní událost rychle vydobyla světové renomé.

Zpočátku nešlo pouze o představení významných uměleckých děl. Kasselský malíř a akademický profesor Arnold Bode chtěl výstavou zajistit hlavně rehabilitaci nacisty opovrhovaného umění. Proto se také výstava zpočátku zaměřovala na díla dvacátých a třicátých let. Postupem doby se program dOCUMENTY posunoval směrem k soudobým pracím.

Výstava progresivní i záměrně šokující

A měnil se i úhel pohledu. Zatímco zprvu se výstava soustřeďovala na evropské umění, brzy se do ní zapojili i tvůrci z Afriky, Asie a Ameriky. Při svém třetím opakování v roce 1964 získala dOCUMENTA díky délce trvání výstavy přídomek „Muzeum 100 dní“. Přehlídka umění se pozvolna měnila v instituci a měřítko úspěchu ve světě umění. Velkou roli sehrály také společenské změny prosazené generací roku 1968.

Vlakem rychle a spolehlivě

- Kdo v Německu cestuje vlakem, dorazí na místo rychle a pohodlně. Hustá železniční síť o celkové délce 35 000 kilometrů je zárukou dobrého spojení a rychlé dosažitelnosti měst. Infrastruktura je přitom využívána optimálně, vzájemně sladěné jízdní řády zaručují při přestupech na 5400 nádražích krátké čekací doby.

- Intercity expres ICE vozí své pasažéry rychlostí až 300 kilometrů v hodině pohodlně a často v hodinových intervalech do 180 měst. Díky možnostem připojení k elektrické síti, pracovním stolů a wi-fi připojení jsou vlaky ICE „kancelářemi na kolech“. Jejich síť sahá z Německa až do Paříže, Amsterdamu, Kodaně, Curychu nebo Vídně. Vlaky navíc jezdí i na letiště a do míst, kde se pořádají velké kongresy.

- Díky kombinovaným jízdenkám, jako např. Rail&Fly, tak mají cestující záruku, že jejich cesta nebude přerušována a na letiště se dostanou pohodlně a cenově výhodně. Při velkých událostech nabízí Deutsche Bahn navíc speciální jízdenky.

- Pro kongresy, významné události a jednání mají připraveny zvláštní nabídku veřejné hromadné dopravy i mnohá města.

- Například z Ústí nad Labem se přes Drážďany dostanete do Kasselu za pět hodin a šestnáct minut. Třeba vlakem EC Carl Maria von Weber.

V sedmdesátých letech bylo poprvé představeno oficiální moderní umění NDR, což se neobešlo bez protestů. V osmdesátých letech se pozornost pořadatelů zaměřila na film, video a fotografii. Kromě toho se v této době začala objevovat také politická témata jako válka, násilí a utopické vize.

Minulá dOCUMENTA 12 se konala v Kasselu v roce 2007. Vedle téměř 4400 návštěvníků z řad odborné veřejnosti a více než 15 000 novinářů z 52 zemí přilákala téměř 750 000 zájemců o umění. Dvě třetiny všech návštěvníků přijely ze zahraničí.

dOCUMENTA
Friedrichsplatz 18
34117 Kassel
tel.: +49 (0)561 707270
e-mail: office@documenta.de
Více na: http://d13.documenta.de

Stadt Kassel
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
tel.: +49 (0)561 787787
e-mail: kassel@stadt-kassel.de
Více na: www.kassel.de

Doprava autem:
Po A 17 přes Drážďany, dál na E 40, pak po A 14 směr Lipsko, kde po A 38 na Sangerhausen a Nordhausen.