Milovníky piva bude jistě zajímat, že v květnu 1992 byl zbořen všebořický pivovar. Tehdy již dávno nebyl v provozu a z původního pivovaru zůstala jen věž sušárny, jedna z provozních budov a rozsáhlé pivovarské sklepy s kamennými klenbami.

Odstřel pivovarských budov proběhl 26.dubna 1983. Současně s budovami pivovaru musela novému sídlišti ustoupit i budova bývalého renesančního zámečku. Posledními majiteli byl rod Thun-Hohensteinů z Děčína a to až do roku 1945, kdy přešel do majetku státu.

Poté byl převeden pod státní statek Všebořice, což bohužel jeho osud zpečetilo. Polozřícená stavba byla v létě 1983 stržena pomocí bagrů.

Pivovar u polikliniky

Demoliční expert Jiří Mikula vzpomíná, že další menší pivovar byl na Masarykově ulici asi 200 metrů nad poliklinikou. V letech 1976 1990 zde bylo středisko speciálních provozů Vodohospodářských staveb Ústí nad Labem.

Provoz tohoto pivovaru byl ukončen již v době první republiky a z původních budov zůstala stát pouze věž sušárny a rozsáhlé sklepy. Ty zůstaly zachovány. Dnes zde sídlí firmy prodávající obaly. Věž sušárny pivovaru i s vestavěným komínem byla zbořena v roce 1986.

Rýžovna Střekov

Další velkou budovou a dominantou nábřeží Střekova byl rozsáhlý čtyřpodlažní objekt bývalé rýžovny patřící do známé firmy Setuza. Do cihlového pláště budovy byla vestavěna mohutná pětipodlažní dřevěná konstrukce. Ta měla být rozebrána ručně před odstřelem.

Po stopách ústeckých výbuchů

V Ústí od roku 1945 do konce osmdesátých let zmizely stovky domů. I stará katovna a známé hospody. Ještě v devadesátých letech padlo také několik budov. Zmizela tehdy i celá továrna Prefa Trmice. Po stopách demolic se vydáváme v rámci seriálu Zaniklé Ústí, se střelmistrem Petrem Mikulou a jeho spolupracovníky. Postupně zdokumentujeme všechny významné demolice objektů v Ústí nad Labem a zajímavé vzpomínky, na které pomalu padá prach zapomnění.

Rozebírání zchátralé dřevěné konstrukce se však ukázalo jako velice rizikové. Proto bylo rozhodnuto, že ústečtí hasiči si udělají „ cvičení“ a po navrtání zdí se vnitřek budovy vypálí. Mikula vzpomíná, že vyhoření konstrukce trvalo tři dny, od 17.1.1983 za stálého dozoru hasičů. Odstřel budovy na labském nábřeží byl proveden 21. ledna 1983 v 11.00 hodin.

Cihelna za pilou

Na území města byla kdysi i cihelna na Bukově v Božtěšické ulici za areálem pily na dřevo. Dnes je v místech bývalé cihelny jezdecký areál a parkúr oddílu Tatran Bukov.

Mikula dodává, že výroba cihel byla v cihelně ukončena v roce 1974 a 6. listopadu 1980 ve 13.30 hod. byl odstřelen 40 metrů vysoký cihlový komín. Budovy vypalovací pece, mísírny a sušárny bývalé cihelny byly zbořeny strojně.

Poblíž Ústí byl odstřelen ještě jeden komín v areálu dolu Milada II. v Chabařovicích. Tento důl založený v roce 1884 hrabětem Westphalenem s roční těžbou okolo 130 tisíc tun uhlí. Těžní jáma byla hluboká 105 metrů.

Těžba zde byla ukončena v sedmdesátých letech minulého století a v areálu vznikla obalovna živice n. p. Vodohospodářské stavby.

Původní budovy dolu byly postupně likvidovány a nahrazovány moderními halami. Jednou z posledních demolic v areálu Milada II. byl odstřel 60 metrů vysokého cihlového komína v roce 1992.