Od roku 2006 byla novelou silničního zákona zavedena povinnost celodenního osvětlení všech vozidel v ČR. Jaké důvody vedly k tomuto opatření? A proč s tím souhlasíte?
Zrakové vnímání je nejdůležitějším procesem spojeným s kvalitou pozornosti řidičů, s mírou koncentrace, distribuce a trvalosti pozornosti. Pro správnou, bezkonfliktní jízdu je důležité nejen správně vidět, nýbrž také pochopit, co vidíme. Celodenní svícení znamená zlepšení podmínek zrakového vnímání nejen řidičů, ale i chodců. Svícení vozidel bez ohledu na počasí nejen v noci, ale i za slunečného dne, má svůj důležitý význam a snižuje četnost nehod.

Dvě třetiny roku jsou ale vozidla na silnici ve dne dobře viditelná. Nebo ne?
Představme si jízdu aut v zalesněné komunikaci, kdy pronikají sluneční paprsky na komunikaci nepravidelně, a již tímto efektem může nastat oslnění řidičů. V této souvislosti je osvětlení vozidel zvlášť důležité. Chrání nás samotné, abychom byli ostatními řidiči viděni a vnímáni. Za běžného počasí, bez slunečního svitu na volné komunikaci, je osvětlení našeho vozidla ochranou před protijedoucími řidiči, aby nás včas viděli a vnímali tak, aby neuváženě nepředjížděli.

Dopravní policisté upozorňují, že mnohé těžké nehody vznikají při snaze předjíždět v koloně.
Ano. Proto je důležité, aby v koloně vozidel bylo každé osvětleno. Hustota dnešního provozu se bez kolon neobejde. Kolony vyvolávají frustraci a stres u všech řidičů. Když se vyskytne v koloně vozidel řidič bez důležité vlastnosti, jakou je seberegulace a vnímání signálů hrozícího nebezpečí, a je navíc popudlivě agresivní, předjíždí i v nepřehledných situacích. Pokud sami zapomeneme rozsvítit, takovému řidiči pomůžeme k dokonání vážné nehody, která může být nepříjemná i pro nás a naši rodinu.

Letošní leden přinesl smrt několika chodcům. Dopravní policisté to přičítají špatnému osvětlení chodců v zimě. Co k tomuto varování dodat?
Pro chodce je osvětlení ještě důležitější. Chodec na přechodech vnímá vozidla v periferním úhlu vidění. Čím je člověk starší, tím je jeho vnímání vozidel omezenější, protože úhel zrakového vnímání se věkem zhoršuje. Chodec pohybující se na komunikacích nižších tříd a v obcích by měl mít pokud možno reflexní oblečení, aby byl řidičem lépe viděn.