Jak lidi zainteresovat na zlepšování životního prostředí v místě, v němž žijí? Co se dá udělat pro to, aby se veřejnost zapojila do péče o městskou zeleň? Právě o tom jde Nadaci Partnerství, která vyhlásila již sedmý ročník celostátní soutěže Město stromů.

Soutěž, jak ukázalo předchozích šest ročníků vedení měst v Ústeckém kraji, prakticky neoslovila. O titul Město stromů se od roku 2006 utkala pouze dvě města z regionu.

Z regionu jen Děčín a Varnsdorf

„V roce 2008 se do soutěže hlásil Děčín a v roce 2009 Varnsdorf,“ sdělila Deníku na otázku po zájmu vycházejícím z tohoto regionu Adéla Badáňová z Nadace Partnerství.

Titul Město stromů postupně získaly Kroměříž, Tachov, Krnov, Havířov, Broumov a Uherské Hradiště.

Dosavadní slabá účast měst z Ústeckého kraje v celostátním klání je s podivem, vezmeme-li v potaz, kolik peněz ročně musí na ošetřování zeleně ze svých rozpočtů vydávat…

Sedmý ročník přináší podporu

Sedmý ročník soutěže Město stromů má být jiný než ty předcházející. Města tentokrát mohou získat podporu, jakési know-how.

Úkolem měst je, jako pokaždé, připravit pro své občany celoroční ekologicko-osvětovou kampaň s tématem stromů. Nově ale nabízí Nadace Partnerství zájemcům o účast v soutěži Město stromů odborné jarní semináře s tematikou péče o městskou zeleň s důrazem na zapojení veřejnosti.

Pro zástupce měst jsou připraveny dva dvoudenní semináře nazvané Plánování a revitalizace městské zeleně se zapojením veřejnosti, které se uskuteční v dubnu v Brně a v květnu v Praze.

O soutěži Město stromů

Jedná se o celostátní soutěž, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice. Úkolem měst je připravit roční kampaň pro své obyvatele inspirovanou stromy a přírodou.

Celoroční kampaň Město stromů je zaměřena především na osvětu, práci s co největším množstvím lidí a na komunikaci v oblasti zeleně a životního prostředí. Její součástí jsou akce pro školy, děti, mládež, dospělé i seniory. Vítěz soutěže získává finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun a přednostní právo zastupovat Českou republiku v mezinárodním klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Soutěž se pravidelně koná od roku 2006 a jejími vítězi se postupně stala města: Kroměříž, Tachov, Krnov, Havířov, Broumov a Uherské Hradiště.

Více informací: www.stromzivota.cz/mestostromu

„Soutěž Město stromů motivuje města, aby aktivně zapojovala své občany do péče o městskou zeleň i ochrany životního prostředí. Je to často krásná, ale také velmi náročná práce. Jsme rádi, že jsme s podporou Revolvingového fondu MŽP mohli uspořádat na toto téma odborné semináře,“ říká zahradní architektka a koordinátorka soutěže Město stromů Hana Zuchnická z Nadace Partnerství a upřesňuje: „Jako lektory jsme přizvali odborníky z řad arboristů, zahradních architektů i experty na komunikaci a práci s veřejností. Rozhodně nepůjde o pasivní naslouchání, pro účastníky jsou připravena teoretická i praktická cvičení, vycházka do terénu, nechybí ani společný projekt. Zajímavou příležitostí bude i možnost diskutovat s odborníky a inspirovat se zkušenostmi kolegů z jiných měst.“

Seminář s odbornou garancí

Odbornou garanci nad seminářem převzala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. (SZKT).

„Při péči o dřeviny je důležitá odbornost a pravidelnost. Účastníky semináře seznámíme s pojmem certifikovaný arborista, chystáme také praktickou ukázku ořezu vzrostlých stromů,“ říká ředitelka SZKT Dana Štechová. Semináře jsou určené především pro města, která se chystají na účast v celostátní soutěži Město stromů a jsou díky podpoře Revolvingového fondu MŽP bezplatné. Cenné poznatky a inspiraci pro svou práci zde naleznou především pracovníci odboru životního prostředí, koordinátoři MA21, ale i starostové a místostarostové. Z každého města se mohou hlásit dva zástupci. „Budeme se soustředit na témata, se kterými se úředníci v praxi nejvíce setkávají: výběr vhodné zahradnické firmy, následná péče o dřeviny, ale i na komunikaci s občany v souvislosti s kácením stromů a revitalizací parků,“ uzavírá Hana Zuchnická.

Počet míst na seminářích je však omezen. Zájemci se mohou přihlašovat už nyní adrese klara.kepertova@nap. cz.

Ještě důležitá informace k samotné celostátní soutěži Město stromů.

Vítězné město získá kromě prestižního titulu i prémii 50 000 Kč a možnost zúčastnit se mezinárodního klání Entente Florale Europe.

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 238 miliónů korun 2 722 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.

www.nadacepartnerstvi.cz

Cílem mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla, EFE) je propagovat kvalitní prostředí sídel s důrazem na rozvoj zeleně v evropských městech a vesnicích. Soutěže se v současnosti účastní 12 evropských států, Česká republika se zapojuje od roku 2002. Účast českých vesnic a měst organizuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Vítěz soutěže Město stromů získává přednostní právo reprezentovat Českou republiku v tomto celoevropském klání.

www.entente-florale.eu

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) je občanským sdružením, sdružením odborníků profesionálů, prosazujících společné cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, zejména při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a zahrad. Do projektu Město stromů SZKT partnersky vstoupila v roce 2010. Její úlohou je příprava a spolupráce s nominovaným městem na účasti v evropské soutěži tak, aby příkladným způsobem reprezentovalo Českou republiku.

www.szkt.cz